Beeld van een echoscopiste die echo afneemt bij zwangere vrouw

De combinatietest ten behoeve van prenatale screening op downsyndroom is niet geschikt voor alle zwangeren.

Zwangeren met een (familiaire) voorgeschiedenis van foetussen of kinderen met aangeboren afwijkingen of een chromosoomafwijking, evenals ouderparen waarbij één van beide drager is van een chromosoom- of genetische afwijking, hebben een medische indicatie voor counseling in een centrum voor Prenatale Diagnostiek. Zij komen vaak direct in aanmerking voor vervolgonderzoek. In een PND centrum voor Prenatale Diagnostiek (centrum voor Prenatale Diagnostiek) centrum wordt samen met de zwangere het meest passende aanbod bepaald.

Tevens is het mogelijk dat een combinatietest om medische redenen niet uitgevoerd kan worden. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een zwangere met een drieling. Deze vrouwen dienen, indien zij dit wensen, rechtstreeks verwezen te worden naar een PND centrum voor counseling. Gelieve bij twijfel over een medische indicatie contact op te nemen met het PND centrum.