De stijging van het aantal gonorroe-infecties heeft grotendeels te maken met een stijging van het aantal gonorroe diagnoses bij MSM mannen die seks hebben met mannen (mannen die seks hebben met mannen) met 28%. Vooral het aantal opgespoorde orale gonorroe infecties bij MSM is in 2009 bijna verdubbeld. Dit kan samenhangen met een actiever testbeleid en met de komst van sensitievere testen, waardoor meer infecties worden gevonden, en/of met veranderd risicogedrag. Daarnaast is het is zorgwekkend dat steeds meer gonorroe stammen verminderd gevoelig zijn voor antibiotica.

Chlamydia

Chlamydia blijft de meest gediagnosticeerde soa seksueel overdraagbare aandoening (seksueel overdraagbare aandoening) op de soa-centra bij alle groepen bezoekers met bijna 10.000 nieuwe infecties in 2009. Bij 11% van de heteroseksuele bezoekers van de soa-centra is een chlamydia-infectie gevonden, bij MSM mannen die seks hebben met mannen (mannen die seks hebben met mannen) was dit bij 10%. Vooral bij heteroseksuelen jonger dan 25 jaar bleef het percentage positieve testen hoog (14,1%).

Hiv humaan immunodeficientievirus (humaan immunodeficientievirus)

Zowel het aantal als het percentage positieve hiv humaan immunodeficientievirus (humaan immunodeficientievirus)-testen binnen de soa-centra is in 2009 licht gedaald. Hoewel pas op 1 januari 2010 een officieel hiv opting out beleid officieel is ingevoerd, werd in 2009 al 92% van alle bezoekers op hiv getest. Vanaf 1 januari jl. wordt iedereen op hiv getest, tenzij men expliciet weigert. In 2009 werd bij 34% van de al bekend hiv-positieve MSM één of meerdere soa gevonden, een aanzienlijk hoger percentage dan bij de totale groep MSM (20%).

Syfilis

In 2009 nam het aantal nieuwe syfilis diagnoses af met 15% ten opzichte van 2008, en ook daalde het percentage positieve testen. Ook de lange termijn trend laat een lichte daling zien in zowel aantallen diagnoses als in percentage positieve testen. Syfilis werd vooral gediagnosticeerd bij MSM (89% van alle syfilis diagnoses).

Bezoekers soa-centra

In 2009 zijn in totaal 93.331 nieuwe consulten uitgevoerd bij de soa-centra (6% meer dan in 2008). In aanvulling op de reguliere zorg, kunnen hoog-risicogroepen zich hier anoniem laten testen. Afgelopen jaar kwamen vooral meer MSM naar de soa-centra. Het aantal consulten steeg in deze groep met 19% ten opzichte van 2008. Bij 20% van de MSM werd één of meerdere soa gevonden. Bij de heteroseksuele bezoekers werd bij 12% een soa gevonden. De cijfers in de thermometer soa-hiv zijn afkomstig van soa-centra, de Stichting Hiv Monitoring en de medisch microbiologische laboratoria. De thermometer geeft twee keer per jaar een overzicht van de stand van zaken.

EINDE BERICHT

Noot voor de redactie:


Kijk voor een volledig overzicht van de gegevens uit de thermometer soa-hiv onder 'Zie ook'.  
 
Meer informatie: 
http://www.rivm.nl/ 
RIVM afdeling Communicatie, Martijn Sobels, 030 – 274 22 38.