Meer dan 60% van de gebruikte geneesmiddelen met sildenafil komt niet uit een legale apotheek. Daarmee lijkt de consumptie van illegale erectiemiddelen die van de legale middelen in Nederland te overstijgen. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van het RIVM en KWR Watercycle Research Institute (Watercycle Research Institute) Watercycle.

Dit onderzoek volgt op de grote hoeveelheden receptgeneesmiddelen die jaarlijks op de zwarte markt in beslag worden genomen. Het gaat daarbij vooral om erectiemiddelen en afslankmiddelen, maar ook om bijvoorbeeld antibiotica, slaapmiddelen en pijnstillers. Om de omvang van deze illegale handel in te schatten werd gebruik gemaakt van rioolwaterepidemiologie. Het erectiemiddel sildenafil werd daarbij gebruikt als modelgeneesmiddel.

Gedurende een periode van zeven dagen werden sildenafil en twee metabolieten gemeten in rioolwaterzuiveringsinstallaties bij Amsterdam, Eindhoven en Utrecht. Met de gemeten hoeveelheid kon worden berekend hoeveel sildenafil er oorspronkelijk was ingenomen. Dit werd vervolgens vergeleken met de geschatte consumptie van legale sildenafil. Daaruit bleek dat minstens 60% van de consumptie niet kon worden verklaard door de legale verkoop.

Er vanuit gaande dat de uitkomsten van dit onderzoek representatief zijn voor andere Nederlandse gemeentes, overstijgt het gebruik van illegale erectiemiddelen de legale markt. Met dit gegeven blijkt de handel in illegale receptgeneesmiddelen een belangrijk onderwerp van nader onderzoek te zijn.
 

Success of rogue online pharmacies: sewage study of sildenafil in the Netherlands (artikel Britisch Medical Journal)