In 2010 heeft ruim 52% van alle meisjes, die geboren zijn in de jaren 1993 tot en met 1996, gehoor gegeven aan de oproep zicht te laten vaccineren tegen baarmoederhalskanker. Dit is het resultaat van de HPV humaan papillomavirus (humaan papillomavirus)-inhaalcampagne, die startte in maart 2009.

In de HPV humaan papillomavirus (humaan papillomavirus)-inhaalcampagne werden alle meisjes geboren in 1993-1996 jaar uitgenodigd zich te laten inenten tegen baarmoederhalskanker. Uit de recent gepubliceerde rapportage van het RIVM-RCP Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - regionale coördinatie programma's (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - regionale coördinatie programma's) blijkt dat het percentage meisjes dat uiteindelijk driemaal is gevaccineerd gestegen is van 47% (juli 2010) naar 52,2% (31 december 2010). Dit is te beschouwen als het eindresultaat van de inhaalcampagne, afgezien van een zeer beperkt aantal vaccinaties dat in het voorjaar van 2011 nog aan meisjes uit deze groep wordt toegediend. 
Bij de groep meisjes die voor het eerst binnen het reguliere Rijksvaccinatieprogramma worden ingeënt (jaarcohort 1997) staat de teller nu op 51,9%. Dit percentage zal in de eerste helft van 2011 nog stijgen omdat een belangrijk gedeelte van de 6,6% meisjes die nu pas twee vaccinaties hebben ontvangen, in het komende voorjaar de derde vaccinatie zullen halen.

Rapportage opkomst HPV-campagne 2010

Het RIVM-RCP heeft de landelijke rapportage opgesteld over de opkomst bij de HPV-campagne per 31 december 2010. Het gaat hierbij om de eindrapportage van de inhaalcampagne (jaarcohorten 1993 t/m 1996) en een tussenrapportage over de opkomst voor de reguliere HPV-vaccinaties op de leeftijd van 12 jaar (jaarcohort 1997). Naast de landelijke cijfers geeft de rapportage een beeld van de opkomst per provincie, per gemeente en per GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-werkgebied.

De opkomstpercentages van de inhaalgroep en van het reguliere RVP Rijksvaccinatie programma (Rijksvaccinatie programma) zijn in kaart gebracht. Meer informatie hierover vindt u onder 'Zie ook'.

De opkomstcijfers liggen in de lijn der verwachting. In de vernieuwde aanpak bij de voorlichting richt het RIVM zich erop om het onderwerp baarmoederhalskanker en de HPV-vaccinatie beter bespreekbaar te maken. Ook om mensen meer feitelijke informatie te geven, zodat zij een weloverwogen besluit kunnen nemen zich al dan niet te laten inenten.