In 2012 is het aantal consulten bij SOA-poliklinieken in Nederland toegenomen met 7% ten opzichte van het vorige jaar. Tussen 2010 en 2011 melden huisartsen 14% toename van het aantal SOA-diagnoses. De stijging van het aantal mensen met een SOA wordt voornamelijk veroorzaakt door een toename van chlamydia in jonge heteroseksuelen en een toename van gonorroe bij jonge heteroseksuelen en mannen met homoseksuele contacten. Het aantal nieuwe hivinfecties binnen de groep mannen met homoseksuele contacten is afgenomen in 2012 en bleef stabiel onder heteroseksuelen.

Jaarrapport

Het Centrum voor Infectieziektenbestrijding ( CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control)) van het RIVM presenteerde op 14 juni 2013 het jaarrapport ‘Seksueel overdraagbare aandoeningen, inclusief hiv humaan immunodeficientievirus (humaan immunodeficientievirus) in Nederland in 2012’ tijdens de expertmeeting over soa seksueel overdraagbare aandoening (seksueel overdraagbare aandoening) en hiv. In het rapport zijn gegevens gebundeld van de 26 regionale soapoliklinieken, de Stichting Hiv humaan immunodeficientievirus (humaan immunodeficientievirus) Monitoring ( SHM the HIV Monitoring and HIV Treatment Centres Foundation (the HIV Monitoring and HIV Treatment Centres Foundation)) en het NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg). Uit de gegevens blijkt een toename van 1,3% in nieuwe diagnoses van chlamydia in 2012 ten opzichte van 2011, met name in heteroseksuele mannen en vrouwen onder de 25. Tussen 2010 en 2011 zagen de huisartsen een toename van patiënten met chlamydia van 13%. Verder nam het aantal patiënten met Lymphogranuloma venereum ( LGV Lymphogranuloma venereum (Lymphogranuloma venereum), een agressieve vorm van chlamydia) sterk toe in 2012, met 184 nieuwe diagnoses. In 2011 waren er slechts 69 nieuwe diagnoses. LGV is een relatief nieuwe soa, die voor 2003 nauwelijks buiten de tropen werd gezien.

Gonorroe resistent tegen antibiotica

Het aantal nieuwe patiënten met gonorroe nam toe in 2012, en het grootste deel van de nieuwe infecties (57%) werd gezien bij mannen met homoseksuele contacten. Deze aantallen zijn erg belangrijk gezien de wereldwijde verspreiding van resistente stammen van de gonorroe-bacterie. In Europa zijn inmiddels meldingen dat een aantal van deze stammen zijn inmiddels resistent tegen de derde generatie cefalosporines. Ook bij de huisartsen was een toename te zien in het aantal gonorroe diagnoses in 2011 ten opzichte van 2010. Deze toename was vooral te zien bij vrouwen.

Afname aantal hivpatiënten

Bij de soapoliklinieken werd in totaal 358 nieuwe hivinfecties gezien. Onder mannen met homoseksuele contacten was er een lichte daling in het aantal nieuwe diagnoses, onder heteroseksuelen bleef het stabiel. De gegevens van de Stichting hivmonitoring laten in 2011 een toename zien in het aandeel van mensen van 50 jaar en ouder onder het totaal aantal hivgeïnfecteerden.
De hivbesmettingen worden steeds eerder opgespoord. In 2000 werd in 60% van de patiënten hiv vastgesteld terwijl de ziekte al in een verder gevorderd stadium was. Dat is in 2012 afgenomen tot 43%. Deze aantallen waren lager onder mannen met homoseksuele contacten (34%) in vergelijking met heteroseksuelen (58%).

Verandering testbeleid

In de Nederlandse soapoliklinieken kunnen mensen met een hoog risico op een infectie zich gratis laten testen. Het gaat hierbij om onder andere mannen met homoseksuele contacten, mensen afkomstig zijn uit gebieden waar soa en hiv veel voorkomen en mensen onder de 25 jaar. Zij werden verplicht getest op chlamydia, gonorroe en syfilis met een opt-out mogelijkheid voor hiv. Sinds 2012 worden mensen onder de 25 alleen getest op chlamydia. Is de test positief, dan volgen testen voor gonorroe, syfilis en hiv.