Het was al bekend dat lood in de bodem ook bij lage blootstelling een risico kan zijn voor de gezondheid van jonge kinderen. Nieuw is dat een blootstelling aan lood ook bij volwassenen gezondheidsproblemen kan veroorzaken. Denk hierbij aan nierfalen en hart- en vaatziekten.

Het is daarom belangrijk om de blootstelling te verlagen op plekken waar lood in de bodem zit. Waar het niet mogelijk is om de bodem schoon te maken of af te graven, krijgen mensen adviezen over hoe zij zelf de blootstelling kunnen verminderen. Bijvoorbeeld over het schoonmaken van hun huis (vaker en met een dweil in plaats van statische doekjes) en het wassen van de handen na het buitenspelen.

Van sommige maatregelen die burgers kunnen nemen om blootstelling te verminderen moet verder uitgezocht worden of deze het gewenste resultaat geven. Het resultaat hangt namelijk van de situatie af. Zo kan het toevoegen van compost aan grond in sommige situaties ervoor zorgen dat lood vastzit aan de bodemdeeltjes en niet in planten wordt opgenomen of in het menselijk lichaam vrijkomt. De omstandigheden waarbij dit gebeurd verschilt per locatie, waardoor ook de effectiviteit per locatie verschilt. Verder bevestigt het onderzoek dat bodembeleid belangrijk is.

Bij diffuus bodemlood gaat het om grotere gebieden met concentraties lood die zijn ontstaan door menselijk handelen in het verleden. Bijvoorbeeld door voormalige industrie of het hoger maken van land met afval. Nederland en Vlaanderen zoeken naar praktische en haalbare oplossingen om de risico’s van lood te verminderen. Door de hoeveelheid verontreinigingen en de kosten is het onhaalbaar om alle vervuilde grond af te graven.

Het RIVM en de Vlaamse onderzoeksorganisatie VITO onderzochten de huidige kennis over gezondheidsrisico’s van diffuus lood in de bodem en hoe deze te beperken. Dit deden zij om de kennis up-to-date te houden. En daarnaast om goed te kunnen adviseren over bodemverontreinigingen door diffuus lood.