vrouw in supermarkt

In de week van 7 tot en met 13 april testten 51.240 mensen positief op het coronavirus SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus)-2. Dit is een stijging van +6%, na de dip in het aantal positieve testuitslagen in de week met het Paasweekend. Het percentage positieve coronatesten steeg van 8,9% in de week van 31 maart tot en met 6 april, naar 9,6% in de afgelopen week. Het aantal mensen dat zich bij een GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) testlocatie liet testen was ongeveer gelijk aan de week ervoor, 490.428. Het reproductiegetal (29 maart) ligt voor de tweede week nipt onder de 1. Het aantal nieuwe opnames van COVID-19 patiënten in het ziekenhuis en op de IC intensive care (intensive care) bleef nagenoeg gelijk; de bezetting op de IC nam toe (bron: stichting NICE). 

Positieve coronatesten

Van 7 tot en met 13 april kregen 294 mensen per 100.000 inwoners een positieve corona testuitslag. In de week daarvoor waren dat 276 per 100.000 inwoners. In de veiligheidsregio’s Limburg-Noord, Zuid-Holland-Zuid, Rotterdam-Rijnmond, en Brabant-Noord lag dit flink hoger. Daar werden in de afgelopen week meer dan 350 mensen per 100.000 inwoners gemeld met een positieve SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus)-2-testuitslag. 

We zien een gevarieerd beeld bij de leeftijdsgroepen. Een relatieve daling was te zien in de leeftijdsgroepen 80+ (-15%) en kinderen onder de 12 (-7%). Een relatieve stijging was te zien in de leeftijdsgroepen 13 tot 17 jaar (+15%) en 18 tot 24 jarigen (+5%) ondanks dat daar afgelopen week niet vaker getest werd in vergelijking met de week ervoor. 

Ziekenhuis- en IC opnames

In de afgelopen week zijn 1.700 nieuwe patiënten met COVID-19 opgenomen in het ziekenhuis. Iets minder dan  de week ervoor toen er 1.724 nieuwe opnames werden gemeld. Het aantal mensen dat zo ziek werd dat zij moesten worden opgenomen op de Intensive Care (IC intensive care (intensive care)) afdeling was 386. Iets meer dan de week ervoor, toen er 381 nieuwe IC opnames werden gemeld. De bezetting op de IC is toegenomen. 

Leeftijden ziekenhuis- en IC opnames 

Sinds eind februari (week 8) stijgt het aantal ziekenhuisopnames van patiënten met COVID-19 in de meeste leeftijdsgroepen (figuur 2A). Alleen in de leeftijdsgroep van 80 jaar en ouder is sinds half februari een daling zichtbaar. In februari was bijna een kwart (24%) van deze patiënten 80 jaar of ouder. Sinds maart tot nu is 15% van de opgenomen COVID-19 patiënten 80 jaar of ouder. Deze daling is het gevolg  van het vaccinatieprogramma. In de periode van 1 maart tot 11 april was 50% van de COVID-19 patiënten die op een verpleegafdeling werden opgenomen tussen de 60 en 79 jaar oud, 28% was tussen de 40 en 59 jaar, 15%  was 80 jaar of ouder en 7%  was jonger dan 40 jaar.

Figuur 2A: Leeftijdsverdeling van het aantal ziekenhuisopnames van patiënten met COVID-19 per week. Vanaf 1 februari tot 11 april 2021 (bron: Stichting NICE).

In figuur 2B is te zien dat sinds eind februari het aantal nieuwe IC intensive care (intensive care) opnames stijgt. De leeftijdsverdeling is sinds februari vrijwel gelijk gebleven. Net als in februari was van 1 maart tot 11 april 61% van de patiënten opgenomen op de IC tussen de 60 en 79 jaar oud en bijna een derde (31%) 40-59 jaar. Het aandeel van de patiënten opgenomen op de IC van 0-39 jaar was stabiel laag (5%), net als het aandeel van 80 jaar en ouder (3%).

Figuur 2B: Leeftijdsverdeling van het aantal IC intensive care (intensive care)-opnames van patiënten met COVID-19 per week. Vanaf 1 februari tot 11 april 2021 (bron: Stichting NICE)

Reproductiegetal 0,97

Het reproductiegetal was op 29 maart 0,97 (ondergrens 0,95 - bovengrens 0,99), nagenoeg gelijk aan de week ervoor. Dat betekent dat 100 mensen die corona hebben, samen 97 andere mensen besmetten. Dat is nog niet voldoende om het virus af te remmen. Het aantal besmettelijke personen was op 29 maart ruim 163.000. 

Zelf testen? Blijf alert 

Als je géén klachten hebt, kan een coronatest die je thuis kunt doen, soms nuttig zijn. Als extra zekerheid. Zelftesten zijn minder gevoelig dan een test die door een professional bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) wordt afgenomen. Dus, ook al heb je een negatieve uitslag, dat betekent niet met zekerheid dat je geen corona hebt. Houd je daarom altijd aan de basismaatregelen. 
Let er op dat je alleen zelftesten gebruikt van fabrikanten die toestemming hebben gekregen van de overheid om deze zelftest in Nederland aan te bieden. Gebruik de zelftest alleen als je geen klachten hebt. Als je klachten hebt, maak dan zo snel mogelijk een afspraak voor een test bij de GGD. Heb je een positieve uitslag bij de zelftest? Blijf thuis, ga in isolatie  en maak zo snel mogelijk een afspraak bij de GGD voor een hertest. Zo kunnen de GGD’en bron- en contactopsporing opstarten en weet je zeker dat je niet onnodig in isolatie gaat. 

Versoepelen? Houd je aan de maatregelen, ook na een negatieve test en vaccinatie

Als iedereen zich aan de basismaatregelen houdt, ook als je net een negatieve testuitslag hebt gehad of gevaccineerd bent, worden er minder mensen besmet en kan er eerder versoepeld worden. Houd 1,5 meter afstand tot anderen, blijf thuis als je klachten hebt, laat je testen en was regelmatig je handen. Zó kunnen we verspreiding van het coronavirus stoppen.