12-06-2024 | 16:00 uur

Wekelijkse update coronavirus SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus)-2: 12 juni 2024

Weinig SARS-CoV-2 in Nederland 

 

Er is op dit moment weinig circulatie van het coronavirus SARS-CoV-2. Het landelijk gemiddelde aantal virusdeeltjes in het rioolwater stijgt licht sinds half april (12% in week 23 (3 – 9 juni)), maar is net als voorgaande weken nog op een laag niveau. Het aandeel deelnemers met een positieve corona-testuitslag in Infectieradar laat in de afgelopen drie weken een stijgende trend zien, maar is ook nog steeds op een laag niveau (minder dan 1%)*. 

Het LCPS is per 1 juni 2024 gestopt met het publiceren van data over het aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten met SARS-CoV-2. De figuur over ziekenhuisopnamen wordt daarom vanaf week 23 2024 niet meer bijgewerkt. 

Naast het SARS-CoV-2 zorgen ook andere virussen en bacteriën voor luchtweginfecties. Zie hier voor een uitgebreidere toelichting op de actuele situatie omtrent luchtweginfecties in Nederland. Kijk voor de meest actuele situatie over varianten van SARS-CoV-2 hier

 * Het aantal unieke deelnemers dat een positieve testuitslag meldde per dag, opgeteld voor de desbetreffende kalenderweek (maandag t/m zondag). Dit kan een zelftest of een PCR polymerase chain reaction (polymerase chain reaction)-test/antigeen sneltest betreffen. Het aandeel deelnemers dat test bij klachten kan fluctueren over tijd. Deze resultaten betreffen niet de ingestuurde neus- en keelmonsters van het zelftest-onderzoek dat sinds september 2022 loopt.

** Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) rapporteert het aantal nieuw opgenomen patiënten met SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus)-2 op de verpleegafdelingen in ziekenhuizen. Dit gebeurt op werkdagen tussen de voorgaande dag 10:00 uur en de dag van rapporteren 10:00 uur. Als opnamedag nemen wij de dag vóór de dag van melden. Het gemiddeld aantal nieuw opgenomen patiënten op de verpleegafdeling per dag voor een kalenderweek (maandag t/m zondag) berekent het RIVM door het aantal patiënten of het aantal bezette bedden per opnamedag in een kalenderweek op te tellen en te delen door het aantal opnamedagen waarover gemeld is.

Data van het seizoen 2019/2020 is beschikbaar vanaf week 14 van 2020. Week 53 van 2020 is uit deze figuur gelaten.

Gebaseerd op data die op woensdag beschikbaar was bij het RIVM, zoals gepubliceerd in de open data en getoond op het coronadashboard. Voor de meest recente cijfers, zie de pagina over rioolwateronderzoek van de rioolwatersurveillance. Voor meer uitleg over de berekeningen die uitgevoerd worden om tot dit cijfer te komen, zie de uitleg over de berekeningen van de rioolwatermetingen voor covid-19.

Het aantal unieke deelnemers dat een positieve testuitslag meldde per dag, opgeteld voor de desbetreffende kalenderweek (maandag t/m zondag). Dit kan een zelftest of een PCR polymerase chain reaction (polymerase chain reaction)(polymerase chain reaction)-test/antigeen sneltest betreffen. Het aandeel deelnemers dat test bij klachten kan fluctueren over tijd. Deze resultaten betreffen niet de ingestuurde neus- en keelmonsters van het zelftest-onderzoek dat sinds september 2022 loopt. Bron grafiek: Infectieradar RIVM. 

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) rapporteert het aantal nieuw opgenomen patiënten met SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus)-2 op de verpleegafdelingen in ziekenhuizen. Dit gebeurt op werkdagen tussen de voorgaande dag 10:00 uur en de dag van rapporteren 10:00 uur. Als opnamedag nemen wij de dag vóór de dag van melden. Het gemiddeld aantal nieuw opgenomen patiënten op de verpleegafdeling per dag voor een kalenderweek (maandag t/m zondag) berekent het RIVM door het aantal patiënten of het aantal bezette bedden per opnamedag in een kalenderweek op te tellen en te delen door het aantal opnamedagen waarover gemeld is.