17-07-2024 | 16:00 uur

Wekelijkse update coronavirus SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)- CoV coronavirus (coronavirus)-2: 17 juli 2024

SARS-CoV-2 schommelt op hoger niveau in Nederland

Er is nog steeds verhoogde circulatie van het coronavirus SARS-CoV-2. Afgelopen week stijgt SARS-CoV-2 in de meeste bronnen. Het landelijk gemiddelde aantal virusdeeltjes in het rioolwater stijgt in week 28 (8 - 14 juli) verder met18% ten opzichte van de week ervoor. Het aandeel deelnemers met een positieve corona-testuitslag in Infectieradar stijgt afgelopen week naar 1,3%. In de monsters die zijn afgenomen bij een deel van de patiënten die de huisarts bezochten met klachten passend bij een acute luchtweginfectie, wordt afgelopen week vooral SARS-CoV-2 aangetoond. Het aantal meldingen van SARS-CoV-2 door de laboratoria van de Virologische Weekstaten stijgt afgelopen week.

Naast het SARS-CoV-2 zorgen ook andere virussen en bacteriën voor luchtweginfecties. Zie hier voor een uitgebreidere toelichting op de actuele situatie omtrent luchtweginfecties in Nederland. Kijk voor de meest actuele situatie over varianten van SARS-CoV-2 hier

Langdurige klachten

Het kan per persoon verschillen hoe lang het duurt voordat iemand herstelt na COVID-19. Een deel van de mensen blijft lang klachten houden na een coronabesmetting. Dit heet post-COVID of Long COVID. Sinds 28 juni 2024 is er een nieuw onderzoeksportaal geopend voor mensen met post-COVID. 

 * Het aantal unieke deelnemers dat een positieve testuitslag meldde per dag, opgeteld voor de desbetreffende kalenderweek (maandag t/m zondag). Dit kan een zelftest of een PCR polymerase chain reaction (polymerase chain reaction)-test/antigeen sneltest betreffen. Het aandeel deelnemers dat test bij klachten kan fluctueren over tijd. Deze resultaten betreffen niet de ingestuurde neus- en keelmonsters van het zelftest-onderzoek dat sinds september 2022 loopt.

** Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) rapporteert het aantal nieuw opgenomen patiënten met SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)- CoV coronavirus (coronavirus)-2 op de verpleegafdelingen in ziekenhuizen. Dit gebeurt op werkdagen tussen de voorgaande dag 10:00 uur en de dag van rapporteren 10:00 uur. Als opnamedag nemen wij de dag vóór de dag van melden. Het gemiddeld aantal nieuw opgenomen patiënten op de verpleegafdeling per dag voor een kalenderweek (maandag t/m zondag) berekent het RIVM door het aantal patiënten of het aantal bezette bedden per opnamedag in een kalenderweek op te tellen en te delen door het aantal opnamedagen waarover gemeld is.

Data van het seizoen 2019/2020 is beschikbaar vanaf week 14 van 2020. Week 53 van 2020 is uit deze figuur gelaten.

Gebaseerd op data die op woensdag beschikbaar was bij het RIVM, zoals gepubliceerd in de open data en getoond op het coronadashboard. Voor de meest recente cijfers, zie de pagina over rioolwateronderzoek van de rioolwatersurveillance. Voor meer uitleg over de berekeningen die uitgevoerd worden om tot dit cijfer te komen, zie de uitleg over de berekeningen van de rioolwatermetingen voor covid-19.

Het aantal unieke deelnemers dat een positieve testuitslag meldde per dag, opgeteld voor de desbetreffende kalenderweek (maandag t/m zondag). Dit kan een zelftest of een PCR polymerase chain reaction (polymerase chain reaction)(polymerase chain reaction)-test/antigeen sneltest betreffen. Het aandeel deelnemers dat test bij klachten kan fluctueren over tijd. Deze resultaten betreffen niet de ingestuurde neus- en keelmonsters van het zelftest-onderzoek dat sinds september 2022 loopt. Bron grafiek: Infectieradar RIVM. 

Ziekenhuisopnames (bron LCPS)

Sla de grafiek Gemiddeld aantal opnames per dag van patiƫnten met SARS-CoV-2 over en ga naar de datatabel

Het LCPS is per 1 juni 2024 gestopt met het publiceren van data over het aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten met SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)- CoV coronavirus (coronavirus)-2. De figuur over ziekenhuisopnamen wordt daarom vanaf week 23 2024 niet meer bijgewerkt.

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) rapporteert het aantal nieuw opgenomen patiënten met SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)- CoV coronavirus (coronavirus)-2 op de verpleegafdelingen in ziekenhuizen. Dit gebeurt op werkdagen tussen de voorgaande dag 10:00 uur en de dag van rapporteren 10:00 uur. Als opnamedag nemen wij de dag vóór de dag van melden. Het gemiddeld aantal nieuw opgenomen patiënten op de verpleegafdeling per dag voor een kalenderweek (maandag t/m zondag) berekent het RIVM door het aantal patiënten of het aantal bezette bedden per opnamedag in een kalenderweek op te tellen en te delen door het aantal opnamedagen waarover gemeld is.