Het aantal mensen dat zich voor een soa seksueel overdraagbare aandoening (seksueel overdraagbare aandoening) laat testen bij een Centrum Seksuele Gezondheid is in 2015 licht gedaald met 3%. Het percentage bij wie uiteindelijk een soa wordt aangetroffen, neemt echter toe. Bij ruim 17% van de consulten werd een of meer soa gevonden. In 2014 was dat nog 15,5%. De stijging van het aantal soa komt vooral voor rekening van vrouwen en heteroseksuele mannen. Dit blijkt uit de Thermometer seksuele gezondheid 2015 van het RIVM.

In 2015 zijn er 136.347 soa seksueel overdraagbare aandoening (seksueel overdraagbare aandoening)-consulten geregistreerd. Dat is 3% minder dan in 2014. De afname van het aantal consulten betrof vrouwen en – met name - heteroseksuele mannen (-13%). Bij MSM mannen die seks hebben met mannen (mannen die seks hebben met mannen) (mannen die (ook) seks hebben met mannen) is het aantal consulten wederom juist gestegen met 15%. Dat er minder consulten zijn geweest bij vrouwen en heteroseksuele mannen komt onder andere omdat er in 2015 een financieel maximum is ingesteld aan de regeling ‘aanvullende seksuele gezondheidszorg’ (ASG additional regulation for sexual health (additional regulation for sexual health)). Hierdoor komen vooral mensen in aanmerking die behoren tot de groepen met een hoog risico, zoals MSM.

Meer soa

Bij 17,2% van de consulten werd een of meer soa gevonden. Dat is een stijging ten opzichte van 2014 (15,5%). Bij MSM was het percentage gevonden soa het hoogst (20.9%), maar dit is wel stabiel ten opzichte van andere jaren. Bij vrouwen en heteroseksuele mannen is er een stijgende trend. Dit is mogelijk te verklaren doordat er in 2015 meer mensen zijn getest die tot de groepen behoren met het hoogste risico.

Chlamydia

Het aantal diagnoses van chlamydia is met 5% gestegen naar 18.585 vergeleken met 2014. Deze stijging komt voor rekening van vrouwen en heteroseksuele mannen. De stijging is sterker dan voorgaande jaren. Bij heteroseksuele mannen is het percentage waarbij chlamydia is aangetroffen gestegen van 13,9% naar 16,1%. Bij vrouwen steeg het percentage van 12,9% naar 14,2%. Bij MSM blijft het percentage gevonden chlamydia stabiel met 10%.

Gonorroe

Het percentage bezoekers waarbij gonorroe is aangetroffen is bij vrouwen en heteroseksuele mannen gelijk gebleven. Bij MSM is het percentage echter gestegen met 1,3% (van 9,5 naar 10,8%), terwijl het de afgelopen vier jaar hiervoor stabiel is gebleven.

Syfilis

Het aantal diagnoses van syfilis is gestegen met 27% tot 942. Dit komt voornamelijk door de stijging van het aantal diagnoses van MSM (30%). Het aantal vrouwen en heteroseksuele mannen dat wordt getest op syfilis is sterk afgenomen met 44%. Dit komt doordat jongeren onder de 25 nu alleen op syfilis worden getest indien ze daarvoor een indicatie hebben. Dat was voorheen niet het geval.

Hiv humaan immunodeficientievirus (humaan immunodeficientievirus)

In 2015 zijn er 288 nieuwe hiv humaan immunodeficientievirus (humaan immunodeficientievirus)-diagnoses gesteld. Dit is een daling van 11% ten opzichte van 2014.  Van deze hiv-diagnoses werd 90% (260 diagnoses) vastgesteld bij MSM.  Het aantal hiv-testen bij vrouwen en heteroseksuele mannen is sterk afgenomen met 44%. Dit komt omdat jongeren nu alleen op hiv worden getest indien ze hiervoor een indicatie hebben.

De Thermometer

De Thermometer seksuele gezondheid geeft een eerste berichtgeving over de belangrijkste cijfers en trends van soa en seksuele gezondheid in Nederland in 2015. De cijfers zijn beschikbaar gesteld door de centra seksuele gezondheid, GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en en Stichting HIV humaan immunodeficientievirus (humaan immunodeficientievirus) Monitoring, Rutgers en de medisch microbiologische laboratoria. In juni 2016 verschijnt het jaarrapport 2015 hiv/soa in Nederland.