Het totale aantal gemelde vergiftigingen bij personen vanaf 13 jaar door de partydrugs GHB gamma-hydroxybutaanzuur (gamma-hydroxybutaanzuur) en GBL gamma-butyrolacton (gamma-butyrolacton) is gestegen van 214 in 2008 naar 268 in 2009. Het aantal gemelde vergiftigingen door paddo’s is in 2009 aanzienlijk gedaald. Dit meldt het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum van het RIVM in hun jaaroverzicht.

GHB gamma-hydroxybutaanzuur (gamma-hydroxybutaanzuur)/GBL gamma-butyrolacton (gamma-butyrolacton)

Bij ernstige vergiftigingen met GHB en GBL kunnen onder andere een comateuze slaaptoestand en onderdrukking van de ademhaling optreden, waarvoor behandeling in het ziekenhuis nodig is. Frequent gebruik van GHB of GBL kan bovendien leiden tot verslaving. Het NVIC Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (UMC Utrecht) (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (UMC Utrecht)) wordt de laatste jaren steeds vaker geraadpleegd over patiënten die onthoudingsverschijnselen vertonen na het abrupt stoppen met het gebruik van deze middelen.

GBL wordt ook wel gebruikt als alternatief voor GHB. Het wordt in het lichaam omgezet in GHB en veroorzaakt dezelfde effecten als GHB. Onder andere via internet zijn preparaten verkrijgbaar die GBL bevatten. GBL komt ook voor in sommige schoonmaakmiddelen, het wordt gebruikt als industrieel oplosmiddel en het wordt toegepast in nagellak-, lijm- en verfverwijderingsmiddelen. De populariteit van GBL als partydrug lijkt toe te nemen. In 2009 ging 12% van de GHB en GBL-meldingen over GBL, terwijl dit  in 2008 en 2007 nog slechts 5% was.

Paddo’s

Het aantal gemelde vergiftigingen door paddo’s is in 2009 aanzienlijk gedaald. Paddo’s zijn psilocine- en psilocybine-bevattende paddenstoelen. Psilocine en psilocybine hebben een hallucinogene werking, waardoor paddo’s geliefd zijn als recreatieve drug. Naar aanleiding van een aantal incidenten waarbij personen agressief of gevaarlijk gedrag vertoonden na het gebruik van paddo’s, heeft het kabinet in 2007 besloten de verkoop van paddo’s te verbieden. Dit verbod op de verkoop van paddo’s is uiteindelijk in werking getreden op 1 december 2008. Vermoedelijk als gevolg van dit verbod is het aantal gemelde blootstellingen van personen vanaf 13 jaar aan paddo’s gedaald van 67 in 2007 en 57 in 2008 naar slechts 14 in 2009.

NVIC

Het NVIC adviseert artsen en andere hulpverleners bij acute vergiftigingen. In 2009 ontving het NVIC in totaal 41.407 informatieverzoeken over 54.595 blootstellingen aan giftige stoffen. Het merendeel bestond uit telefonische informatieverzoeken (37.503 over 48.338 blootstellingen). Via de website Vergiftigingen.info kwamen 3904 informatieverzoeken over 6257 blootstellingen binnen.  7% van de telefonisch gemelde blootstellingen en 12% van de blootstellingen gemeld via de website Vergiftigingen.info betroffen drank en genotsmiddelen.