Het aantal meldingen neemt sterk toe in vrijwel alle regio’s en in alle leeftijdsgroepen. Het aantal meldingen is ruim vervijfvoudigd in vergelijking met vier weken geleden. Ook het aantal mensen dat vanwege COVID-19 in het ziekenhuis is opgenomen (geweest) steeg fors. Op de IC intensive care (intensive care) neemt het aantal opnames eveneens sterk toe. Het percentage positieve tests van de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) testlocaties is in de afgelopen maand gestegen van 2,5% in de laatste week van augustus gestegen naar 7,4% in deze afgelopen week.

In de week van 23 tot en met 29 september meldden de GGD’en 19.326 personen die positief testten op COVID-19. Ruim 207.000 mensen hebben zich de afgelopen week laten testen in de GGD teststraten.  

In de afgelopen week van 23 tot en met 29 september meldden de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)‘en 19.326 nieuwe personen die positief testten op COVID-19. Dit is ruim vijf keer meer dan de meldingen in de laatste week van augustus (3.588). De laatste weken zien we in vrijwel alle regio’s een snelle toename van het aantal meldingen bij de GGD’en (figuur 1) en van het percentage mensen met een positieve testuitslag in de teststraten. Het grootste aantal mensen met een positieve testuitslag per 100.000 inwoners is nog steeds te vinden in de leeftijdscategorie 20-29 jaar. In alle leeftijdsgroepen vanaf 10 jaar is een sterke stijging zichtbaar in het aantal vastgestelde besmettingen.

 

Figuur 1. COVID-19 meldingen per 100.000 inwoners, per veiligheidsregio, in de week van 26 augustus t/m 1 september en in de week van 23 t/m 29 september.

Ziekenhuisopnames, IC intensive care (intensive care) opnames en overlijdens

Er is een duidelijke stijging in het aantal COVID-19 opnames op de verpleegafdelingen en IC’s van ziekenhuizen [Stichting Nice (Nationale Intensive Care Evaluatie)]: uitleg Stichting NICE data  (figuur 2). Voor de cijfers van Stichting NICE kijk op pagina 37 van het epidemiologisch rapport  of op http://www.stichting-nice.nl

In de afgelopen week zijn 102 COVID-19 patiënten gemeld* als overleden, zoals nu bekend overleden 51 daarvan in de afgelopen week. Deze overledenen hadden een leeftijd tussen de 45 en 95 jaar.

*Deze patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen week in het ziekenhuis opgenomen of overleden. 
 

 

Figuur 2: 
(A) Aantal aan de GGD’en gemelde COVID-19 positieve testen, naar meldingsdatum.
(B) Aantal opnames per dag vanwege COVID-19 op verpleegafdelingen Ziekenhuizen. (bron: Stichting NICE)
(C) Aantal opnames per dag vanwege COVID-19 op IC-afdelingen Ziekenhuizen. (bron: Stichting NICE)
(D) Aantal aan de GGD’en gemelde overleden COVID-19 patiënten, naar datum van overlijden.

 

COVID-19 in verpleeghuizen

Het aantal meldingen van mensen met een vastgestelde COVID-19 besmetting in verpleeghuizen is de afgelopen week ook verder toegenomen. (figuur 3) In de regio’s Haaglanden, Utrecht en Amsterdam Amstelland werden de meeste positief geteste verpleeghuisbewoners gemeld. Vanaf deze week passen we een iets aangepaste berekening toe op basis van nieuwe definities. **

Figuur 3 gerapporteerde meldingen

Figuur 3: Aantal verpleeghuis- en woonzorgcentrumbewoners met COVID-19 gemeld aan de GGD’en vanaf 6 juli 2020,  naar meldingsdatum.

146.000 besmettelijke personen in Nederland 

Als iemand het nieuwe coronavirus oploopt is deze persoon een tijd besmettelijk voor anderen. Op basis van verschillende gegevensbronnen over hoeveel mensen besmet zijn met het nieuwe coronavirus, kan een inschatting worden gemaakt van het aantal besmettelijke personen in Nederland en de waarden waartussen dit aantal zich waarschijnlijk bevindt. Volgens de laatste schattingen zijn er ongeveer 146.000 besmettelijke personen in Nederland. Het aantal besmettelijke personen neemt sinds half juli rap toe: van een paar duizend besmettelijke personen in juli naar meer dan 146.000 in september.  

Reproductiegetal R

Het reproductiegetal is met 1,27 (bandbreedte 1,22 - 1,33) minimaal veranderd ten opzichte van vorige week. Het betrouwbaarheidsinterval ligt voor de vierde week op rij in het geheel boven de 1. Het reproductiegetal van 1,27 betekent dat 100 mensen die besmet zijn met het nieuwe coronavirus samen leiden tot 127 andere mensen die besmet worden. 

Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen is het belangrijk dat iedereen zich aan de maatregelen houdt. Houd afstand. Werk thuis. Blijf bij klachten thuis en laat je testen. Was regelmatig je handen,  in ieder geval als je thuiskomt, na een toiletbezoek of als je gaat koken. Nies en hoest in je elleboog. 

**  Voetnoot over nieuwe methode COVID-19 surveillance in verpleeghuizen en woonzorginstellingen:

Vanaf 29 september is de definitie voor verpleeghuis- of woonzorgcentrumbewoner aangepast. Voorheen werd dit afgeleid uit een combinatie van woonlocatie en leeftijd (ouder dan 70) of doordat de GGD aangaf dat de besmetting in een verpleeghuis of woonzorgcentrum voor ouderen had plaats gevonden. Nu wordt voor alle patiënten nagevraagd of zij bewoner van een verpleeghuis of woonzorgcentrum voor ouderen zijn. Indien onbekend is of een persoon in een verpleeghuis of woonzorgcentrum woont, wordt de oude definitie gebruikt. Deze definitieverandering -met terugwerkende kracht sinds 1 juli- geeft een scherper beeld (lager) van het werkelijk aantal besmette personen en locaties.

  Afgelopen week1 Voorgaande week2
Meldingen van COVID-19 door GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)'en    
Aantal nieuwe meldingen 19.326 13.471
Aantal meldingen ziekenhuisopname 244 152
Overleden 102 33
     
GGD testlocaties per kalenderweek3 week 39 week 38
Totaal aantal afgenomen testen 206.670 192.255
Waarvan uitslag bekend is 153.589 192.814
Aantal positieve testen 11.300 12.217
Percentage positieve testen 7,4% 6,3%

Niet alle patiënten zijn in de afgelopen week opgenomen in het ziekenhuis of overleden gemeld.

¹GGD meldingen die aan het RIVM zijn gemeld tussen 22 september 10:01 en 29 september 10:00, zoals gepubliceerd op 29 september 2020 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie COVID-19 in Nederland.
²GGD meldingen die aan het RIVM zijn gemeld tussen 15 september 10:01 en 22 september 10:00, zoals gepubliceerd op 15 september 2020 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie COVID-19 in Nederland.
³Zoals gepubliceerd op 29 september 2020 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie COVID-19 in Nederland. De aantallen van de voorgaande week en huidige week kunnen veranderen door nagekomen testuitslagen.