De gemiddelde stralingsdosis per inwoner als gevolg van medische diagnostiek neemt sinds 2002 toe met ongeveer 7% per jaar. In 2008 was de gemiddelde dosis per inwoner 0,81 millisievert, wat in vergelijking met andere Europese landen echter nog steeds laag is. Dit blijkt uit het nieuwste jaarverslag van het Informatiesysteem Medische Stralingstoepassingen.

Meer informatie vindt u onder 'Zie ook'.