Het aantal mensen dat zich voor een soa seksueel overdraagbare aandoening (seksueel overdraagbare aandoening) (seksueel overdraagbare aandoening) laat testen bij een Centrum Seksuele Gezondheid is, na een jarenlange stijging, in 2015 gedaald. Het percentage bezoekers bij wie ook daadwerkelijk een soa werd vastgesteld, is juist verder toegenomen, tot ruim 17 procent. Chlamydia blijft de meest voorkomende soa. Dit blijkt uit het RIVM-jaarrapport ‘Sexually transmitted infections in the Netherlands in 2015’.

In 2015 waren er in totaal 136.347 consulten bij de Centra Seksuele Gezondheid. Dit is een daling van 3,4 procent ten opzichte van 2014. Dat er minder consulten zijn geweest komt onder andere omdat er in 2015 een financieel maximum is ingesteld aan het aantal consulten dat kan worden afgehandeld. Hierdoor komen vooral mensen in aanmerking die behoren tot de groepen met een hoog risico, zoals MSM mannen die seks hebben met mannen (mannen die seks hebben met mannen). Bij huisartsen lijkt het aantal consulten ook te dalen, maar de meest recente gegevens hierover zijn van 2014.

Hoog-risicogroepen

De Centra Seksuele Gezondheid bieden hoog-risicogroepen de mogelijkheid om zich gratis te laten testen op soa seksueel overdraagbare aandoening (seksueel overdraagbare aandoening)’s. De meeste soa’s zijn vastgesteld bij personen die voor een soa zijn gewaarschuwd door een (voormalige) partner, bij personen met soa-gerelateerde klachten en bij hiv humaan immunodeficientievirus (humaan immunodeficientievirus)-positieve mannen die seks hebben met mannen (MSM). Ook jongeren onder de twintig jaar met een lagere opleiding en personen die voor een tweede keer in hetzelfde jaar op consult komen hebben vaker een soa.

Chlamydia

In 2015 is het aantal diagnoses van chlamydia met 5 procent gestegen naar 18.585 vergeleken met 2014 (dit is 13,7 procent van de bezoekers getest op chlamydia). Bij heteroseksuele mannen is er een toename te zien in het percentage positieve testen (van 13,9 procent in 2014 naar 16,1 procent in 2015). Chlamydia wordt het meest aangetroffen bij vrouwen en heteroseksuele mannen onder de twintig jaar (21 procent) en bij mensen die hiervoor zijn gewaarschuwd (34 procent). Bij MSM is het percentage chlamydia al jaren stabiel op 10 procent.

Gonorroe

Het aantal gonorroe-diagnoses is met 17 procent gestegen naar 5.391 diagnoses. Deze soa wordt vooral vaker bij MSM gevonden (10,7 procent), terwijl het percentage stabiel blijft bij vrouwen en heteroseksuele mannen (respectievelijk 1,6 en 1,9 procent). Een op de vijf gonorroediagnoses is opgespoord na een waarschuwing door een partner. Ook in 2015 zijn er geen gonorroegevallen gevonden die resistent zijn tegen eerstelijns antibiotica.

Syfilis

Het aantal diagnoses van syfilis is in 2015 gestegen met 27 procent tot 942, hoewel vanwege het aangepaste testbeleid minder jongeren onder de 25 jaar zijn getest. Het percentage MSM met een syfilisinfectie steeg van 2,3 procent in 2014 naar 2,6 procent in 2015. Het afgelopen jaar is opnieuw een sterke stijging bij bekend hiv-positieve MSM gezien: van 6,6 procent in 2014 naar 8 procent in 2015. Van alle MSM met syfilis was 22 procent gewaarschuwd voor syfilis en wist 40 procent dat hij hiv had.

Hiv humaan immunodeficientievirus (humaan immunodeficientievirus)

Het aantal nieuwe hiv-diagnoses is in 2015 met 11 procent gedaald (288 in 2015 versus 323 in 2014). Van deze diagnoses kwam 90 procent voor rekening van MSM. Het percentage nieuwe hiv-diagnoses bij MSM daalde van 3 procent in 2008 naar 0,9 procent in 2015. Het aantal hiv-patiënten dat bij de Nederlandse hiv-behandelcentra werd aangemeld daalde ook, van 1.311 in 2008 naar 1.033 in 2015.

Genitale wratten en genitale herpes

Het aantal diagnoses van genitale wratten en genitale herpes bij de Centra Seksuele Gezondheid was in 2015 respectievelijk 2.000 en 428 (in 2014 was dat 2.029 en 479). Veruit het grootste deel van deze soa werd vastgesteld bij de huisarts: in 2014 kwamen er naar schatting 37.800 patiënten met genitale wratten en 22.000 met genitale herpes bij de huisarts. Er werd vaker genitale wratten bij mannen dan bij vrouwen gerapporteerd (55 procent versus 45 procent), terwijl genitale herpes vaker bij vrouwen werd gevonden (73 procent).