Windmolen

In het Klimaatakkoord staan maatregelen om in Nederland minder broeikasgassen uit te stoten. Veel producten die in Nederland worden gebruikt zijn in het buitenland gemaakt. De Nederlandse overheid wil daarom weten of er beleid moet komen om de uitstoot in de hele keten te verlagen. En hoe dat kan. Het RIVM en het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) hebben deze vraag onderzocht. Uit dit verkennende onderzoek komen (internationale) samenwerking, circulaire economie en een actieve rol van de overheid als belangrijke aandachtspunten naar voren. 

Klimaat is internationaal

Broeikasgassen komen bij veel processen vrij. Dat begint al bij de winning van grondstoffen. Maar ook bij het maken van producten en het verwerken van afval. Die uitstoot vindt niet alleen in Nederland plaats. Uitstoot in het buitenland is geen onderdeel van het Klimaatakkoord. Daarom wil de overheid weten of maatregelen voor een lagere uitstoot in de hele keten moeten worden genomen. Ook wil de overheid weten met welke methoden de uitstoot nu wordt berekend en geregistreerd. 

Verkenning door RIVM en CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)

Het CBS heeft onderzocht welke gegevens zij hebben om de totale uitstoot in de keten te berekenen en welke nog ontbreken. Het RIVM heeft interviews gehouden met beleidsmakers, milieuorganisaties en het bedrijfsleven.  

Betrek circulaire economie en werk samen

De meeste geïnterviewden vinden dat er beleid nodig is voor de uitstoot die buiten Nederland plaatsvindt. De circulaire economie biedt volgens hen kansen de uitstoot in de hele keten te verminderen. Wanneer we bijvoorbeeld in Nederland staal recyclen, kan de uitstoot hier omhoog gaan, maar buiten Nederland juist omlaag. Er zijn geen nieuwe grondstoffen en transport nodig. Ook maatregelen om de uitstoot in de keten te verlagen kwamen aan de orde. Het RIVM heeft deze op een rij gezet.  

Het is essentieel dat alle ministeries die bezig zijn met klimaatverandering en circulaire economie met elkaar samenwerken. Ook moet Nederland hierin met andere landen samenwerken. Dan kunnen beleid over uitstoot en methoden om uitstoot te berekenen op elkaar worden afgestemd.

De overheid moet volgens de ondervraagden de leiding nemen om de betrokken partijen samen te brengen. Het klimaatvraagstuk is te complex en veelzijdig om het aan het bedrijfsleven over te laten.