Het nationaal hitteplan is met ingang van zondag 21 juli actief in het hele land. Dit betekent dat het nodig is om maatregelen te nemen om gezondheidsproblemen bij kwetsbare groepen te beperken. Daarnaast is het nodig om alert te zijn op zonnebrand, want met waarden tussen de 6 en 7 is de zonkracht de komende dagen hoog.

Hoge zonkracht

Als mensen huid blootstellen die gewoonlijk niet wordt blootgesteld, kan snel zonnebrand optreden. Hiermee lopen ze een groter risico op huidkanker. Huidgedeelten en huidtypen kunnen sterk verschillen in gevoeligheid. Bij zonkracht 6 tot 7 kan een ongewende en zongevoelige huid al na 15-20 minuten verbranden. Dat de huid rood wordt is echter pas enkele uren na blootstelling te zien. De hoogste zonkracht wordt bereikt tussen 11 en 16 uur, als de zon het hoogst staat. De zonkracht hangt echter niet af van de temperatuur.

Klachten bij hitte

Warm weer kan ook leiden tot klachten zoals vermoeidheid, concentratieproblemen, duizeligheid en hoofdpijn. In ernstige situaties kan door uitdroging kramp, misselijkheid, uitputting, flauwte en bewusteloosheid optreden. Daarnaast kunnen huidproblemen optreden zoals jeuk en huiduitslag. Ouderen vormen de grootste risicogroep voor klachten die verband houden met warm weer. Dit komt doordat de temperatuurregulatie doorgaans slechter is en het dorstgevoel verminderd is. Ook mensen met een chronische aandoening, personen in een sociaal isolement, daklozen, mensen met overgewicht en (zeer) jonge kinderen behoren tot de risicogroepen. Daarnaast kan het gebruik van bepaalde geneesmiddelen, alcohol of drugs het risico vergroten bij aanhoudend warm weer.

Maatregelen om ongemak te voorkomen

Om ongemak tijdens hitte te voorkomen, kunnen maatregelen worden genomen. Zo is het belangrijk dat men voldoende drinkt. Ook is het voor kwetsbare mensen belangrijk dat zij dunne kleding dragen, in de schaduw blijven en lichamelijke inspanning in de middag beperken. Opwarming van de woning kan worden beperkt door tijdig gebruik te maken van zonwering, ventilator of, indien aanwezig, airconditioning.
Bescherming van de huid is mogelijk door uit de zon te gaan, blootgestelde delen te bedekken of zonnebrandcrème te gebruiken. Dit is voor iedereen van belang, maar vooral voor kinderen en mensen met een zongevoelige huid.

GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)'en geven tips en advies

Het nationaal hitteplan is actief in het hele land. De GGD is partner in het Nationaal Hitteplan en voorziet burgers en zorgverleners van informatie en tips en adviseert gemeenten onder anderen over evenementen. Mensen met vragen over hun gezondheid of het gebruik van uw medicijnen tijdens hitte, kunnen terecht bij hun huisarts of apotheek.