Het aantal kinderopvangorganisaties in Nederland dat met een coach Gezonde Kinderopvang werkt, stijgt gestaag. Deze week kon de 500ste organisatie met een opgeleide coach worden begroet. Het RIVM is medeverantwoordelijk  voor de coördinatie van Gezonde Kinderopvang.

700 opgeleide coaches 

Vanaf 2017 lieten al ruim 700 kinderopvangprofessionals zich opleiden tot coach Gezonde Kinderopvang, een stijging van 150 extra ten opzichte van eind 2018. Deze professionals zijn gespecialiseerd in het aanleren van gezonde gewoontes bij kinderen, zodat de kinderen een gezonde start kennen. Dan gaat het om gezonde voeding, bewegen, maar ook om bijvoorbeeld specifieke aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling, dagritme en mediaopvoeding.  De coach kiest binnen de eigen organisatie een of meer thema’s uit en past concrete activiteiten in het dagelijkse programma in. Verder schoolt  de coach de eigen collega’s en coacht hen in de interactie met kinderen en ouders rond gezonde leefstijl. De ambitie is dat uiteindelijk alle 3000 kinderopvangorganisatie een coach in dienst  hebben.

Gezonde Kinderopvang is een initiatief van de ministeries van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en SZW Sociale zaken en werkgelegenheid (Sociale zaken en werkgelegenheid). Landelijke kennis- en onderzoeksinstituten werken hierin samen, met ondersteuning van branche- en koepelorganisaties. De coördinatie ligt bij het RIVM en Voedingscentrum. Zie ook www.gezondekinderopvang.nl.