Inspecteur-generaal Harry Paul van de VROM Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu)-Inspectie opende vandaag de CBRN Chemische, biologische, radiologische en nucleaire (Chemische, biologische, radiologische en nucleaire)-responsunit op het RIVM terrein in Bilthoven. Met de nieuwe CBRN-responsunit van VROM en RIVM kunnen gevaarlijke stoffen ter plaatse snel bepaald worden. Hierdoor kunnen sneller maatregelen genomen geworden.

Bij de bestrijding van CBRN Chemische, biologische, radiologische en nucleaire (Chemische, biologische, radiologische en nucleaire) (Chemische, Biologische, Radiologische, Nucleaire) incidenten verzorgt het RIVM samen met een aantal partners de relevante technische en wetenschappelijke informatie.

Wat is de CBRN-responsunit?

De CBRN-responsunit is opgebouwd uit drie wagens:

  • één mobiel chemisch-biologisch laboratorium ( MCBL Mobiel Chemisch Biologisch Laboratorium (Mobiel Chemisch Biologisch Laboratorium)) voor de bepaling van chemische en biologische stoffen. Deze extrageïsoleerde onderzoeksruimte ( BSL3 biosafety level 3 (biosafety level 3) niveau) biedt de mogelijkheid om op een veilige manier te werken met risicovolle stoffen en biedt maximale veiligheid voor mens en omgeving. De unit is volledig self-supporting en door de integratie van verschillende disciplines kan men een aanzienlijke tijdswinst boeken bij de analyse van het probleem. Hiermee kan het incident sneller en efficiënter worden bestreden.
  • twee mobiele radiologische-nucleaire meetwagens ( RN radiologische-nucleaire (radiologische-nucleaire)) die worden ingezet bij kernongevallen en radiologische incidenten; zoals een ongeval met een kernreactor, een ongeval bij een transport van radiopharmaca of een aanslag met een vuile bom. Met behulp van de wagens kan snel, al rijdend, de aard en omvang van een ongeval of incident worden vastgesteld. De wagens kunnen ook gebruikt worden als mobiel laboratorium en bevatten de nieuwste apparatuur voor het doen van uitgebreide metingen aan straling en allerlei radioactieve stoffen.

Bekijk het interview van Inspecteur-generaal Harry Paul van VROM Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu).

Bekijk een langere demonstratiefilm over de analyse van een monster met behulp van de nieuwe CBRN meetwagens (groot bestand: laden kan even duren).

Productie films: http://www.marcelhammink.com/