Door de complete gemeenschap van bodemorganismen te bestuderen, kan het functioneren van de bodem beter worden voorspeld dan door slechts een paar soorten te bekijken. Ook is het belangrijk om niet alleen naar de aanwezigheid van organismen te kijken, maar ook naar lichaamsgewicht en andere kenmerken. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Valentina Sechi, die onderzoek deed bij het RIVM en op 8 juni is gepromoveerd aan de WUR Wageningen University & Research (Wageningen University & Research).

Het onderzoek helpt bij het herkennen van bodems die niet goed functioneren. Dit is belangrijk omdat de bodem essentiële ecosysteemdiensten levert, zoals agrarische producten, schoon grondwater, opslag van koolstof voor klimaatmitigatie en de het onder controle houden van ziekten en plagen. Hierbij spelen bodemorganismen een elementaire rol. Wereldwijd staat het functioneren van de bodem onder druk.

Veelbelovend is de analyse naar lichaamsgewicht en  voedselvoorkeur van bodemorganismen. Vervolgonderzoek moet zich vooral richten op de relatie tussen het functioneren van de bodem en de ecosysteemdiensten.