Burgers en bedrijven spelen een centrale rol in de transitie naar een duurzame samenleving. De nieuwe rol van de overheid zit in innovatie opwekkende regelgeving en de sturende werking van een visie. Dit was de centrale boodschap van sprekers tijdens het symposium Duurzame Lente, op 19 maart bij het RIVM.

Vernieuwd duurzaamheidbeleid

Tijdens het symposium legden 180 bestuurders en beleidsmakers uit heel Nederland een basis voor vernieuwd duurzaamheidbeleid. Centraal stond de vraag: hoe gaan we om met teruglopende financiële middelen en toenemende ambities? Tijdens workshops werden ervaringen gedeeld en ambities bepaald. De bijdragen van de sprekers zijn samengevat in het verslag van het symposium ( PDF Portable Document Format (Portable Document Format) - 600KB).

Huishoudens met industrie verbinden

Wethouder Alexandra van Huffelen vertelde over de ambitieuze duurzaamheidsdoelen en behaalde resultaten van Rotterdam: “We verbinden huishoudens met de industrie, zodat we restwarmte gebruiken. Ook willen we de transitie maken naar een haven die gebaseerd is op bio-energie. We bereiken onze doelen door middel van private en publieke samenwerking.”

Energieke samenleving

Directeur Marjan Minnesma van Urgenda vertelde over haar ervaringen met het ondersteunen van duurzame initiatieven vanuit de samenleving: “We leven in een energieke samenleving, waar veel initiatief komt van burgers en bedrijven. Dit gaat echter niet snel genoeg, een actieve en betrokken overheid nodig met visie en stevige doelstellingen, om ervoor te zorgen dat de samenleving leefbaar blijft. Daarom moet Den Haag in de benen komen.”

Dichter bij de burger

Directeur generaal André van der Zande van het RIVM vertelde over de nieuwe rol van het RIVM waarbij burgers bij onderzoek worden betrokken: “Met kennispartners verspreiden we bijvoorbeeld de iSPEX Spectropolarimeter for Planetary EXploration add on to iPhone (Spectropolarimeter for Planetary EXploration add on to iPhone) onder burgers. Dit is een opzetstukje voor een Iphone om fijn stof te meten. De meetgegevens worden gestuurd naar de centrale database, waaruit we de onderzoeksresultaten genereren. Zo brengen we kennis en onderzoek dichter bij de burger en verbeteren we hopelijk het onderzoek door een veel hogere meetdichtheid te bereiken.”

Transitie

Directeur Milieu en Veiligheid Marcel van Raaij van het RIVM onderstreepte de kennis die het RIVM beschikbaar heeft voor verdiepende stappen in transitie naar duurzame samenleving. Deze bevinden zich in de kennisgebieden groene chemie/biobased economy, impact assessment & methodologieontwikkeling, duurzaamheid en consument en duurzame gebiedsinrichting.

Stevige ambitie

Directeur generaal Chris Kuijpers van Ministerie van I&M Ministerie van Infrastructuur & Milieu (Ministerie van Infrastructuur & Milieu) deelde een stevige ambitie. We gaan het niet redden met de huidige CO2 carbon dioxide (carbon dioxide)-prijs, deze moet met een veelvoud omhoog, alleen dat leidt tot verduurzamende innovatie. Biobased chemie is richting in de toekomst voor duurzame toepassingen, niet voor energie. Nederland gaat zich met sterke partners in de EU Europese Unie (Europese Unie) inzetten voor hogere ambities.