Vanaf vandaag stelt het RIVM de update van AERIUS Calculator, Scenario en Connect (Calculator 2019A) beschikbaar. Met AERIUS Calculator 2019A kunnen initiatiefnemers, adviesbureaus en overheden de uitstoot van stikstof en de neerslag daarvan op Natura 2000-gebieden berekenen.

In AERIUS Calculator 2019A is het toepassingsbereik uitgebreid door het mogelijk te maken om de invloed van gebouwen en uittreedsnelheid mee te nemen in de berekening. Daarnaast is het importeren van grote bestanden in AERIUS Calculator en AERIUS Scenario verbeterd.