foto van een vrouw

Vanaf 1 april 2017 is de Niet Invasieve Prenatale Test ( NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test)) beschikbaar als eerste test voor zwangere vrouwen in het kader van TRIDENT 2.

Met dit besluit volgt minister Schippers het advies van de Gezondheidsraad op. Het uitgangspunt van TRIDENT 2 is dat de NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test) als eerste screeningstest in onderzoekssetting wordt aangeboden, naast de al bestaande combinatietest. In 2017 wordt de NIPT gedeeltelijk vergoed via een subsidieregeling. Hiervoor is 26 miljoen beschikbaar in de begroting. Van de zwangere vrouw wordt een eigen betaling van €175,- gevraagd. Dit bedrag is ongeveer gelijk aan de kosten van de combinatietest die nu ook voor rekening van de zwangere vrouw komt.

Voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/09/20/kamerbrief-over-de-niet-invasieve-prenatale-test-nipt