In 2023 had 16% van de 20-plussers in Nederland obesitas (Body Mass Index (BMI Body Mass Index (Body Mass Index)) van 30 of hoger). Dat is ruim 3 keer zoveel als in 1981, het eerste jaar dat dit werd bijgehouden. Dit blijkt uit de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor 2023 van het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) in samenwerking met het RIVM. Sinds 1981 is er ook een stijging te zien bij de ernstigere vormen van obesitas (BMI van 35 of hoger): dit percentage steeg van 1% in 1981 naar 4% in 2023.

Ook is het percentage 20-plussers met matig overgewicht toegenomen (BMI Body Mass Index (Body Mass Index) van 25 tot 30). Dit percentage steeg van 28% in 1981 naar 35% in 2023. In totaal had in 2023 ruim de helft van alle Nederlanders vanaf 20 jaar overgewicht (BMI van 25 of hoger), begin jaren 80 was dit nog een derde. Het aandeel mensen met obesitas steeg harder dan het aandeel mensen met matig overgewicht.  
 
Bekijk het uitgebreide nieuwsbericht van het CBS voor meer resultaten uit de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor