Na een dotterbehandeling plaatsen medici stents niet alleen bij patiënten voor wie de stents bewezen geschikt zijn (on-label gebruik), maar ook bij mensen die buiten deze groep vallen (off-label gebruik). Dan gaat het vaak om patiënten die te maken hebben met complexe situaties, zoals meervoudige vaatafwijkingen, vaatafwijking bij vertakking, of aandoeningen als diabetes. In sommige gevallen is dit de enige mogelijkheid van behandeling.

Het RIVM onderzocht het gebruik van stents, of er verschillen zijn in veiligheid en werkzaamheid tussen on-label en off-label gebruik en tussen drug-eluting stents (stents met geneesmiddel) en kale stents (stents zonder geneesmiddel). Uit het onderzoek lijkt onbeperkt gebruik (dat zowel off-label als on-label indicaties omvat) van drug-eluting stents in vergelijking met kale stents geen negatieve invloed te hebben op de veiligheid. Voor beide soorten stents geldt dat off-label gebruik meer risico’s met zich meebrengt dan on-label gebruik. Dat komt ook doordat off-label gebruik vaker plaatsvindt bij patiënten met een hoger risicoprofiel. Wel wordt bij off-label gebruik de drug-eluting stent geassocieerd met een hogere effectiviteit dan de kale stents. Verder blijken sommige nieuwe generatie drug-eluting stents veiliger en effectiever dan eerste generatie drug-eluting stents. Meer ervaring met off-label gebruik van drug-eluting stents kan betekenen dat dit op termijn standaard wordt in de medische praktijk en kan leiden tot innovatie van de producten.