Met ingang van 1 januari 2010 is het beleidsondersteunende onderzoek naar voedsel- en voederveiligheid in Nederland efficiënter ingericht. Het RIKILT - Instituut voor Voedselveiligheid (onderdeel van Wageningen UR Wageningen University en Research (Wageningen University en Research)) - en het RIVM - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) - hebben de taken ontdubbeld en herverdeeld. Dit leidt tot een eenduidige en transparante laboratoriuminfrastructuur op het gebied van voeder- en voedselveiligheid. De taakuitwisseling is gericht op de analytisch-chemische analyses, microbiologie en risicobeoordeling.

De ministeries van LNV Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) hebben mede op verzoek van RIKILT en RIVM opdracht gegeven tot een onderzoek naar de taakverdeling en efficiency van de laboratorium­infrastructuur op het gebied van voedselveiligheid. Op basis hiervan hebben beide ministers besloten tot een taakuitwisseling.

Voortaan is duidelijk welk instituut verantwoordelijk is voor welk expertisegebied. Bij het RIVM worden de microbiologie en de risicobeoordeling m.u.v. genetisch gemodificeerde organismen (GGO Genetisch Gemodificeerde Organismen (Genetisch Gemodificeerde Organismen)’s) gebundeld en bij RIKILT de analytische chemie en het onderzoek aan GGO’s. Met de uitwisseling van taken vindt ook een uitwisseling van medewerkers plaats. Zij verhuizen mee met hun taak.De taakuitwisseling leidt tot een hoogwaardige en slagvaardige laboratoriumondersteuning, waarbij de voedselveiligheid optimaal is gewaarborgd.

RIKILT en RIVM zijn ervan overtuigd dat de bundeling van kennis en expertise de efficiency en de kwaliteit van het onderzoek ten goede komt. Beide instituten zullen ook in de toekomst nauw blijven samenwerken.