Dit artikel is gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde op 19-11-2012. De auteurs zijn Hester de Melker, Gemma Kenter, Tekla van Rossum en Marina Conyn-van Spaendonck.

Samenvatting

  • Sinds 2010 is vaccinatie tegen het humaan papillomavirus (HPV humaan papillomavirus (humaan papillomavirus)) opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma voor meisjes van 12 jaar.
  • De vaccinatiegraad voor het geboortecohort van 1997 bedroeg 56,5%; er is een geleidelijke stijging van de opkomst.
  • Continue monitoring van de veiligheid bracht geen nieuwe onbekende ernstige bijwerkingen aan het licht; veel meisjes hadden last van voorbijgaande klachten zoals een pijnlijke arm, moeheid en hoofdpijn.
  • Na de huidige vaccins, die bescherming bieden tegen respectievelijk 2 en 4 HPV-typen en enige mate van kruisbescherming geven, zijn momenteel vaccins in ontwikkeling die bredere bescherming kunnen bieden.
  • De HPV-vaccinatie van 12-jarige meisjes is kosteneffectief, ook bij een relatief lage vaccinatiegraad.
  • De potentiële bescherming van de HPV-vaccinatie reikt verder dan de preventie van baarmoederhalskanker, enerzijds door het voorkómen van andere oncologische manifestaties van HPV-infectie bij vrouwen én mannen, en anderzijds door het voorkómen van genitale wratten.
  • De preventieve HPV-vaccins blijken niet effectief te zijn als behandeling van bestaande afwijkingen.