“Er is meer kennis nodig over de gezondheidseffecten van nanodeeltjes die onderdeel zijn van fijn stof. De inhalatietoxicologie heeft hierin een belangrijke taak.” Dat stelt prof professor (professor). dr. Flemming Cassee in zijn inaugurele rede ‘Gerust ademhalen’. Cassee is hoogleraar Inhalatietoxicologie aan het Institute of Risk Assessment Sciences, Universiteit Utrecht, en tevens werkzaam bij het RIVM.

Cassee stelt dat er voor nanodeeltjes die bewust worden gemaakt vanwege hun nuttige eigenschappen, zorg is over nadelige effecten op het menselijk lichaam: “Blootstelling via lucht wordt gezien als één van de meest risicovolle routes. Pas recent werd duidelijk dat de toxische effecten van ingeademde deeltjes zich niet beperkten tot de luchtwegen of longen. Er kunnen ook nadelige gevolgen zijn voor het bloed, het hart of het centrale zenuwstelsel.”

Asbest en DDT dichloordifenyltrichloorethaan (dichloordifenyltrichloorethaan)

“Er is veel onduidelijk wat de consequenties zullen zijn van jarenlange blootstellingen. Bij asbest en DDT kon pas na jaren de risico’s worden vastgesteld. Om vast te stellen wat er speciaal is aan nanodeeltjes, is kennis nodig over hoe de deeltjes zich gedragen in het lichaam en of ht lichaam in staat is ze weer snel en efficiënt te verwijderen”, aldus Cassee. “Deze kennis helpt ons te voorspellen of nanodeeltjes het asbest of DDT van de toekomst zijn of dat er weinig reden is tot zorg.”

Samenwerking

Dit vraagt volgens Cassee om een samenwerking tussen disciplines binnen het thema Life Sciences: “We leveren daarmee kennis om beleid en regelgeving mee te ontwikkelen waarmee de burgers worden beschermd tegen onbedoelde effecten van deeltjes in de lucht”.

Leerstoel

De leerstoel van Cassee richt zich op de aandachtsgebieden luchtverontreiniging, nanotechnologie, toxicokinetiek en alternatieven voor dierproeven.