Het aantal meisjes dat zich laat vaccineren tegen baarmoederhalskanker neemt langzaam toe. In 2010 liet 57,6% van de 12-jarige meisjes zich tegen baarmoederhalskanker inenten. Dat is een lichte toename ten opzichte van 2009. Toen haalde 52,2% van de uitgenodigde meisjes ook daadwerkelijk de drie prikken.

De vaccinatie tegen baarmoederhalskanker werd in 2009 opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Deze vaccinatie geeft bescherming tegen het Humaan papillomavirus ( HPV humaan papillomavirus (humaan papillomavirus) type 16 en 18). Deze virussen kunnen baarmoederhalskanker veroorzaken. De vaccinatie bestaat uit 3 prikken die binnen een half jaar gegeven worden. Alle meisjes krijgen in het jaar dat ze 13 jaar oud worden een uitnodiging. In 2009 kregen daarnaast alle meisjes van 14 t/m 16 jaar een uitnodiging voor de vaccinatie.

In 2009 kregen meisjes geboren in 1993 t/m 1996 een uitnodiging voor de vaccinatie. Hiervan liet gemiddeld 52,2% zich inenten (48,8 tot 54,2% per leeftijdsgroep). In 2010 kregen meisjes geboren in 1997 een uitnodiging. Hiervan heeft 57,6% de volledige vaccinatie – drie prikken - gehaald.

Voor 2011 zijn nog geen definitieve cijfers beschikbaar. Dit betreft meisjes die in 1998 zijn geboren. Van hen is 53,4% dit jaar volledig gevaccineerd en 10,2% heeft één of twee prikken gehaald. Dit voorjaar krijgen zij de gelegenheid om hun ontbrekende vaccinaties alsnog te halen. Naar verwachting zal de opkomst van de meisjes geboren in 1998 het komende jaar daardoor nog toenemen.

Meer informatie:

Opkomstcijfers over meisjes geboren in 1997

Opkomstcijfers over meisjes geboren in 1998