Met ingang van 1 juli a.s. worden de afkapgrenzen die gehanteerd worden in de screening op cystic fibrosis ( CF Cystic Fibrosis (Cystic Fibrosis) = taaislijmziekte) aangescherpt. Verder is de classificatie van de mutaties waarnaar gekeken wordt in de 3e stap van de screening geëvalueerd en aangepast.

Naar verwachting gaat dit leiden tot een toename van de sensitiviteit van 91% naar 95% bij een gelijkblijvende specificiteit van 99,99%. Naast een afname van 7 naar 1 kind per jaar met een afwijkende screeningsuitslag en onduidelijke diagnose, wordt een toename van 10 naar 14 dragers van CF Cystic Fibrosis (Cystic Fibrosis) per jaar verwacht. Dit besluit is genomen na analyse van de resultaten van bijna 557.000 pasgeborenen die tussen mei 2011 en juni 2014 gescreend zijn op CF.