Het percentage overgewicht (inclusief obesitas) bij 6-9 jarige schoolkinderen in Europa varieert sterk per land en ligt tussen de 18 en 57%. De percentages zijn het hoogst in de Zuid-Europese landen. Dit blijkt uit het Childhood Obesity Surveillance Initiative (COSI Childhood Obesity Surveillance Initiative (Childhood Obesity Surveillance Initiative)) uitgevoerd door het WHO World Health Organization (World Health Organization) Regional Office for Europe (WHO Europa) in samenwerking met Europese WHO-lidstaten en het WHO Collaborating Centre for Nutrition van het RIVM.

Rol van de school

School kan een belangrijke plek zijn om een gezonde leefstijl bij kinderen te bevorderen. De mate waarin een gezonde voedselkeuze beschikbaar is op school varieert flink in Europa. De beschikbaarheid van vers fruit op school varieerde bijvoorbeeld van 12 to 95%. Er zijn minder grote verschillen als het gaat om lessen lichamelijke opvoeding of de aanwezigheid van schoolpleinen: deze waren in 76% tot 100% van de gevallen aanwezig. Niet alleen tussen landen, maar ook tussen scholen in hetzelfde land werden grote verschillen gevonden.

Leefstijl

Het COSI Childhood Obesity Surveillance Initiative (Childhood Obesity Surveillance Initiative) project analyseerde ook de leefstijl van de kinderen, zoals of zij ontbijten, wat ze eten, hoeveel ze bewegen of achter een beeldscherm zitten en de slaapduur. Er bleek een duidelijk verband tussen niet dagelijks ontbijten en obesitas en meer dan 2 uur per dag achter een beeldscherm zitten en obesitas. Hetzelfde gold voor meer dan 3 dagen per week fast food eten en minder dan 1 uur buitenspelen per dag. De resultaten onderstrepen hoe belangrijk het is bij het voorkomen van obesitas niet alleen op voeding te richten, maar ook lichaamsbeweging te stimuleren en zitgedrag te ontmoedigen. 

Childhood Obesity Surveillance Initiative

WHO World Health Organization (World Health Organization) Europa lanceerde het European Childhood Obesity Surveillance Initiative (COSI) in 2007, toen vooral met steun van landen als Italië en Portugal. COSI is een gezamenlijke inspanning van WHO Europa en betrokken Europese WHO-lidstaten en heeft als doel het monitoren van de mate van overgewicht en obesitas bij basischoolkinderen in Europa. Om de twee tot drie jaar worden gewicht- en lengtemetingen gedaan bij schoolkinderen en gegevens verzameld over voeding, lichamelijke activiteit en de schoolomgeving. Op dit moment doen ongeveer 30 landen mee aan COSI. Promovendus Trudy Wijnhoven, werkzaam bij WHO Europa in Kopenhagen, baseerde haar proefschrift op de COSI-data. Het WHO Collaborating Centre for Nutrition van het RIVM leverde advies en ondersteuning. Trudy Wijnhoven promoveert op 6 oktober 2015 aan de Universiteit Wageningen.