longarts krijgt boosterprik

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft besloten dat medewerkers van 18 jaar en ouder in de zorg en maatschappelijke ondersteuning met patiënten en/of cliëntencontact een boostervaccinatie aangeboden krijgen. Dit helpt om te voorkomen dat het personeel in de zorg ziek wordt door corona. 

Versnelde toegang voor boostervaccinatie

Vanaf deze week kunnen alle zorgorganisaties de zorgmedewerkers, die nog niet zijn uitgenodigd maar wel in aanmerking komen voor de boostervaccinatie, een uitnodiging sturen. Deze zorgmedewerkers ontvangen van hun werkgever een uitnodiging met een unieke code waarmee zij zich kunnen aanmelden voor een wachtrij. Hiermee hebben zij versnelde toegang voor een boostervaccinatie. Zodra er tijdsloten beschikbaar komen, ontvangen zij een sms/e-mail met de oproep een afspraak te maken voor vaccinatie bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst). Het kan zijn dat zorgmedewerkers via een andere route ook een uitnodiging hebben ontvangen, dan kunnen ze de laatst ontvangen uitnodiging weggooien.

Planning

De eerste afspraken voor zorgmedewerkers uit de wachtrij vinden vanaf half december plaats. Deze afspraken lopen parallel aan het vaccineren van de oudste leeftijdsgroepen. Het plannen gebeurt op basis van aanmelding op de wachtrij, postcode en leeftijd. We verwachten dat alle aangemelde zorgmedewerkers voor half januari aan de beurt komen om geprikt te worden. 

Interval

De booster wordt (zoveel mogelijk) gegeven met een interval van 6 maanden of langer na de eerste twee vaccinaties of doorgemaakte COVID. Alleen bij hoge uitzondering, als dit in een instelling vanuit logistiek oogpunt noodzakelijk is, kan een korter interval worden aangehouden van minimaal 12 weken. Na 12 weken is er al een boostereffect te zien, maar een langer interval van minimaal 6 maanden heeft een betere boosterrespons. 

Versneld uitnodigen van zorgmedewerkers 60+

Op 7 en 9 december is door GGD GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Nederland aan ongeveer 74.000 zorgmedewerkers van 60 jaar en ouder een sms gestuurd waarin ze zijn opgeroepen een afspraak te maken voor de boostervaccinatie tegen corona. Deze actie is ondernomen om zoveel mogelijk beschikbare tijdvakken op de vaccinatielocaties te vullen. De selectie bestaat uit zorgmedewerkers die eerder ook door de GGD’en zijn gevaccineerd, met een leeftijd van 60 jaar of ouder en waarbij hun laatste reguliere vaccinatie langer dan 6 maanden geleden is.

Voor meer informatie en veelgestelde vragen, kijk op: Informatie voor zorgmedewerkers