Het RIVM informeert artsen en zorgverleners over het uitvoeren van de COVID-19-vaccinatie. Het RIVM zorgt voor opslag, vervoer en distributie van de vaccins en registreert gegevens over COVID-19-vaccinatie. Ook geven wij algemene medische informatie over de coronavaccinaties. 

Nieuwsbrief COVID-19-vaccinatie

Bent u als professional betrokken bij de uitvoering? Meldt u zich dan aan voor de Nieuwsbrief COVID-19-vaccinatie of ga naar het archief met alle nieuwsbrieven.

This newsletter on COVID-19 vaccination is also available in English. 

Medisch-inhoudelijk

Voor medisch-inhoudelijke vragen: raadpleeg de uitvoeringsrichtlijn COVID-19-vaccinatie.

Toedienen van de vaccins

Wie geven de vaccinaties?

De vaccinaties worden gegeven door artsen, verpleegkundigen en doktersassistenten.  Verpleegkundigen en doktersassistenten mogen alleen vaccineren als zij daarvoor zijn aangewezen door een arts, een verpleegkundig specialist of een physician assistent.
Doktersassistenten mogen alleen vaccineren in aanwezigheid van een arts.

Waarom worden persoons- en vaccinatiegegevens geregistreerd?

  • Op basis van de registratie van de eerste vaccinatie worden mensen opgeroepen voor een vervolg vaccinatie;  
  • Mensen kunnen zelf hun vaccinatiegegevens opvragen; 
  • Deel van de bevolking gevaccineerd is; 
  • Met deze informatie kan zo nodig het vaccinatieprogramma bijgestuurd worden. Bijvoorbeeld door onderzoek naar immuniteit, hoe lang het vaccin werkt en hoe goed het beschermt tegen ziekenhuisopname. Voor dit onderzoek worden de vaccinatiegegevens anoniem gebruikt.  

Corrigeren van vaccinatiegegevens 

Zijn vaccinatiegegevens die geregistreerd zijn niet juist? Stuurt u dan een correctieverzoek aan het registratieteam (dvp.covidregistratie@rivm.nl). Hiervoor hebben wij de volgende gegevens nodig: 

  • De AGB Algemeen GegevensBeheer (Algemeen GegevensBeheer) (Algemeen GegevensBeheer)-code 
  • NAW naam adres woonplaats (naam adres woonplaats) (naam adres woonplaats)-gegevens van de deelnemer 
  • BSN burgerservicenummer (burgerservicenummer) (burgerservicenummer)-nummer van de deelnemer 
  • De correcte vaccinatiegegevens van de deelnemer 

Na ontvangst voert het registratieteam de correctie(s) door. In mijn.rivm.nl zijn de juiste gegevens te zien.