Wat waren in 2021 de belangrijkste ontwikkelingen van infectieziekten in Nederland? En met welke ontwikkelingen in het buitenland had Nederland te maken? Het RIVM zette het onder elkaar in de Staat van infectieziekten.

Coronamaatregelen beïnvloeden andere infectieziekten

2021 was het tweede jaar van de coronapandemie. Het overzicht laat zien dat de coronamaatregelen invloed hadden op de verspreiding van andere infectieziekten. Zo begon de griepepidemie in de winter van 2021-2022 later dan voor de pandemie. En de epidemie van het RS respiratoir syncytieel (respiratoir syncytieel)-virus begon eerder en duurde erg lang, daarnaast is kinkhoest bijna verdwenen sinds het begin van de coronamaatregelen. In een speciaal themahoofdstuk vergelijken de onderzoekers het aantal mensen met een infectieziekte tussen oktober 2019 en mei 2022, de periode met verschillende coronamaatregelen, met de situatie in 2015 tot en met 2019. 

Hoeveel gezonde levensjaren gingen verloren?

De Staat van infectieziekten laat ook zien hoeveel ‘gezonde levensjaren’ verloren zijn gegaan door infectieziekten. Dit wordt uitgedrukt in disability-adjusted life years (DALY Disability Adjusted Life Year (Disability Adjusted Life Year)’s). Deze maat vat de duur en ernst van een ziekte en het aantal mensen dat hem krijgt, samen. De top 3 in 2021 was: COVID-19 (218.900 DALY’s), de griep (10.200 DALY’s) en ernstige pneumokokkenziekte (8.300 DALY’s)