In de afgelopen week van 23 tot en met 29 december zijn 67.388 personen gemeld met een positieve coronatestuitslag. Dit is een lichte daling van 11,7% vergeleken met de week van 16 tot en met 22 december met 82.340 meldingen*, waarvan naar schatting 76.300 meldingen aan die week konden worden toegeschreven. Het percentage positief was de afgelopen week 13,0%. Dit is een daling van 0,7% vergeleken met een week eerder toen het percentage mensen met een positieve coronatestuitslag 13,7% was. Het aantal mensen dat zich afgelopen week heeft laten testen daalde met 14% naar 438.656.

De veiligheidsregio’s Limburg-Noord, Twente, Gelderland-Midden en Noord-Holland-Noord hebben het hoogst aantal meldingen per hoofd van de bevolking, met meer dan 500 meldingen per 100.000 inwoners. Toch is in alle veiligheidsregio’s een daling te zien vergeleken met de week ervoor. De daling is het grootst in de veiligheidsregio’s Midden- en West-Brabant, Amsterdam-Amstelland en Utrecht.

Figuur 1 laat zien dat in alle leeftijdsgroepen het aantal meldingen afgelopen week licht afnam ten opzichte van de week ervoor. De daling in het aantal meldingen per 100.000 is het grootst in de leeftijdsgroep 13-17 jaar.

Deze daling kan een eerste effect zijn van de lockdown die op 15 december inging. Maar ook is het mogelijk dat de feestdagen effect hebben gehad op het testgedrag van mensen. Als mensen zich minder vaak hebben laten testen bij klachten dan zou de lichte daling van het aantal gemelde besmettingen ook voor een deel daardoor te verklaren zijn.

*inclusief de naar schatting 6.000 meldingen van de week van 9 t/m 15 december die door een storing in de in de week van 16 t/m 22 december werden gemeld.

Figuur 1. Aantal meldingen per leeftijdscategorie per week.

Ziekenhuis- en IC intensive care (intensive care) opnames

In de week van 21 tot en met 27 december steeg het aantal mensen dat met COVID-19 werd opgenomen op de verpleegafdeling in het ziekenhuis iets minder hard dan in de voorgaande week. Er werden 1.811 patiënten opgenomen, bijna 140 patiënten meer dan in de week daarvoor toen 1.675 mensen werden opgenomen. Het aantal mensen dat zo ziek werd dat zij moesten worden overgeplaatst naar de intensive care nam ook licht toe. In de week van 21 tot 27 december waren 300 nieuwe IC-opnames. In de week ervoor werden 290 nieuwe patiënten op de IC gemeld (figuur 2).

Figuur 2 Aantal nieuwe COVID-19 patiënten per dag

Figuur 2. (A) Aantal nieuwe COVID-19 patiënten per dag op Nederlandse* verpleegafdelingen. (B) Aantal COVID-19 patiënten per dag op Nederlandse* intensive care afdelingen. Bron: Stichting NICE.

*Inclusief opnames op Duitse IC’s ten tijde van overbezette Nederlandse IC’s.

Verpleeghuizen en woonvormen voor gehandicapten

Het aantal nieuwe verpleeghuislocaties en woonzorgcentra met tenminste 1 vastgestelde coronabesmetting is de afgelopen week licht gedaald, van 197 in de week van 16 tot en met 22 december, naar 165 in de afgelopen week. Ook in woonvormen voor mensen met een handicap zien we een daling, van 71 in de week van 16 tot 22 december, naar 36 afgelopen week.

Een verpleeghuis, woonzorgcentrum of woonvorm voor mensen met een handicap wordt meegeteld als ‘nieuwe locatie’ wanneer er tenminste 28 dagen vóór de positieve test geen nieuwe patiënten zijn gemeld (figuur 3 en 4).

20201229 Figuur 3 aantaal nieuwe verpleeghuis- en woonzorgcentrumlocaties

Figuur 3. Aantal nieuwe verpleeghuis- en woonzorgcentrumlocaties met tenminste één laboratorium bevestigde coronabesmetting vanaf 31 augustus 2020.

20201229 figuur 4 aantal nieuwe woonvorm locaties

Figuur 4. Aantal nieuwe woonvorm locaties voor mensen met een handicap met tenminste één laboratorium bevestigde coronabesmetting vanaf 31 augustus 2020.

Reproductiegetal en aantal besmettelijke personen

Het reproductiegetal op 11 december, dus voor de lockdown die op 15 december inging, is ten opzichte van een week eerder iets gedaald naar 1,15 (ondergrens 1,12 en bovengrens 1,17) gebaseerd op het aantal meldingen van mensen met een positieve testuitslag. Een reproductiegetal van 1,15 betekent dat 100 mensen samen weer 115 andere mensen besmetten met het virus. De week daarvoor was het reproductiegetal 1,25. Een reproductiegetal boven de 1 geeft aan dat het virus zich meer verspreidt. 

Het aantal besmettelijke personen in Nederland is gestegen. Op 17 december waren er bijna 165.000 SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus)-2 (coronavirus) besmettelijke personen in Nederland (ondergrens 125.000 en bovengrens 203.000). Dit is een stijging van 43.000 besmettelijke personen in vergelijking met de week ervoor (122.000).

Ook met oud-en-nieuw, houd je aan de maatregelen!

Het is en blijft noodzakelijk om thuis te blijven bij klachten die kunnen passen bij COVID-19 en je te laten testen. Om de verdere verspreiding van het virus af te remmen is het belangrijk dat iedereen zich aan de maatregelen en de basisregels houdt. Houd minimaal 1,5 meter afstand. Blijf zo veel mogelijk thuis en heb met zo min mogelijk mensen contact. Werk thuis. Blijf thuis als je klachten hebt en laat je testen. Was vaak je handen, zeker als je weer ergens binnenkomt.

Open data

Het RIVM publiceert elke dag rond 15.15 uur open data die voor iedereen toegankelijk is. 

**Schattingen van de R van langer dan 14 dagen geleden zijn betrouwbaar. Als de R gebaseerd is op gegevens van minder dan 14 dagen geleden zijn de onzekerheden groter. Daarom gaan we altijd uit van de R van 14 dagen geleden. 

***Schattingen van het aantal besmettelijken van langer dan 7 dagen geleden zijn betrouwbaar. Als het aantal besmettelijken gebaseerd is op gegevens van minder dan 7 dagen geleden zijn de onzekerheden groter. Daarom gaan we altijd uit van het aantal besmettelijken van 7 dagen geleden.

  Afgelopen week1 Voorgaande week2
Gemelde personen met coronavirus SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus)-2    
Aantal nieuwe meldingen 67.388 82.340
Aantal ziekenhuisopnames op verpleegafdeling (bron: NICE)3 1811 1675
Aantal ziekenhuisopnames op Intensive Care (bron: NICE)3 300 290
Overleden 583 472
     
GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) testlocaties per kalenderweek4 week 52 week 51
Totaal aantal afgenomen testen waarvan uitslag bekend is 409.093 479.766
Aantal positieve testen 53.147 65.560
Percentage positieve testen 13,0% 13,7%

Niet alle patiënten zijn in de afgelopen week opgenomen in het ziekenhuis of overleden gemeld.

¹GGD meldingen die aan het RIVM zijn gemeld tussen 22 december 10:01 en 29 december 10:00, zoals gepubliceerd op 29 december 2020 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland.
²GGD meldingen die aan het RIVM zijn gemeld tussen 15 december 10:01 en 22 december 10:00, zoals gepubliceerd op 22 december 2020 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland.
3Zoals gepubliceerd op 29 december 2020 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland. De aantallen van de voorgaande week en huidige week kunnen veranderen door nagekomen registraties door NICE.
4Zoals gepubliceerd op 29 december 2020 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland. De aantallen van de voorgaande week en huidige week kunnen veranderen door nagekomen testuitslagen.