Binnenkort start een procesevaluatie om een beeld te krijgen van de eerste ervaringen van de betrokken professionals met hun taken in het kader van het bevolkingsonderzoek darmkanker. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau in opdracht van het RIVM.

 In de evaluatie wordt in het bijzonder aandacht besteed aan het proces rond de verwijzing en intake. Het is mogelijk dat u of uw organisatie gevraagd wordt hieraan medewerking te verlenen.