Infectieziekte-uitbraken uit het verleden laten zien dat een snelle en juiste bestrijding belangrijk is. Uitbraken kunnen zich snel verspreiden en eenvoudig landsgrenzen passeren. Als met de juiste maatregelen een lokale uitbraak tot staan kan worden gebracht, is daarmee een epidemie of zelfs pandemie te voorkomen. Hierin speelt voorbereiding een belangrijke rol en met name de voorbereiding van de ‘first responders’. Deze stelling verdedigde Evelien Belfroid tijdens haar promotie op 5 juli aan de Radboudumc Radboud University Medical Centre (Radboud University Medical Centre).

Goede voorbereiding op uitbraken

De uitvoering van bestrijdingsmaatregelen wordt meestal door verschillende organisaties en personen uitgevoerd. Dat kan gaan om een ziekenhuis, GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst), huisarts of ambulancedienst. Ook wel ‘first responders’ genoemd. Adequate lokale voorbereiding van deze regionale organisaties is daarbij essentieel om tot goede bestrijding van een uitbraak te komen. Tot nu toe is er weinig wetenschappelijk kennis voorhanden als leidraad voor regionale zorginstellingen bij het vormgeven van goede voorbereiding en bestrijding bij uitbraken. In dit proefschrift zijn de eerste stappen gezet
om een definitie te krijgen van “goede” generieke voorbereiding en bestrijding voor de ‘first responders’.

Aandacht voor zorgmedewerkers

Een belangrijk aandachtspunt in de voorbereiding en uitvoering van bestrijdingsmaatregelen bij een uitbraak, is de ondersteuning van zorgmedewerkers. Er is in de literatuur over uitbraken weinig informatie te vinden over de gewenste ondersteuning van zorgmedewerkers. Terwijl zij het risico lopen zelf ziek te worden en dit door te geven aan hun directe omgeving. Een werkomgeving die voldoet aan de behoeften van het individu en zorgt voor de ondersteuning van het team is cruciaal.