Het RIVM heeft een promotiefilm Gezonde School voor mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs)-scholen gemaakt. Het is de eerste van drie nieuwe films die het RIVM Centrum Gezond Leven met partners maakt om Gezonde School bij het onderwijs te promoten. Hiermee wil het RIVM Gezonde School beter op de kaart zeten in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het mbo. Werken aan gezondheid op scholen loont: gezonde studenten presteren beter en verzuimen minder.

De film over Gezonde School in het mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs) duurt ongeveer 4 minuten en laat zien hoe mbo-scholen aan gezondheid kunnen werken. De film is opgenomen op een mbo-school in Zwolle. Waarom heeft de school gekozen voor Gezonde School? Hoe heeft de school dit opgepakt? En wat vinden de studenten er van? De film laat zien dat werken aan gezondheid op school over alle lagen van de school gaat. Van directeur tot conciërge en student, iedereen kan meedoen en de vruchten plukken van de Gezonde School aanpak. Bovendien zijn resultaten blijvend als activiteiten in het beleid worden geïntegreerd.

De film is gemaakt in opdracht van het RIVM Centrum Gezond Leven. Het RIVM hoopt dat de film mbo-scholen enthousiast maakt om ook met de Gezonde School aan de slag te gaan. Op Gezondeschool.nl kunnen mbo-scholen terecht voor de Handleiding Gezonde School. Deze handleiding biedt ondersteuning in de vorm van concrete activiteiten, hulpmiddelen, tips en praktijkvoorbeelden.

De Handleiding Gezonde School voor het mbo is ontwikkeld door het Centrum Gezond Leven van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) in samenwerking met MBO middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs) Diensten (het projectbureau van de MBO Raad). Om goed aan te sluiten bij de praktijk zijn bij de ontwikkeling mbo-scholen direct betrokken. Daarnaast hebben de volgende organisaties een inhoudelijke bijdrage geleverd aan de handleiding: Consument en Veiligheid, NISB Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen), Pharos, RutgersWPF, Schorer, Soa Aids Nederland, STIVORO Stichting Volksgezondheid en Roken (Stichting Volksgezondheid en Roken), Trimbos-instituut, Voedingscentrum, Gezondheidsinstituut NIGZ Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie), Nederland Jeugdinstituut, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid en de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en.