Het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM heeft samen met Duitse, Engelse en Amerikaanse wetenschappers een protocol ontwikkeld voor een test waarmee ziekenhuizen een uitbraak van de Klebsiella pneumoniae snel kunnen opsporen Het protocol voor deze test is vandaag beschikbaar gesteld aan alle Nederlandse ziekenhuizen.

Het volledige Engelstalige persbericht kunt u vinden in de rechterkolom onder de kop 'Zie ook'.