Scholen hebben 1.775 aanvragen gedaan voor extra hulp om aan de slag te gaan met gezondheid op school. Scholen uit het primair onderwijs (po) deden de meeste aanvragen: 1.398. Scholen uit het voortgezet onderwijs ( vo voortgezet onderwijs (voortgezet onderwijs)) deden 324 aanvragen en scholen uit het middelbaar beroepsonderwijs ( mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs)) 53 aanvragen. De belangstelling toont aan dat de geboden ondersteuning aansluit bij de behoeften van scholen en dat zij het onderwerp belangrijk vinden.