Scholen hebben 1.775 aanvragen gedaan voor extra hulp om aan de slag te gaan met gezondheid op school. Scholen uit het primair onderwijs (po) deden de meeste aanvragen: 1.398. Scholen uit het voortgezet onderwijs (vo voortgezet onderwijs (voortgezet onderwijs)) deden 324 aanvragen en scholen uit het middelbaar beroepsonderwijs (mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs)) 53 aanvragen. De belangstelling toont aan dat de geboden ondersteuning aansluit bij de behoeften van scholen en dat zij het onderwerp belangrijk vinden.

Extra financiering van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)) maakte dit ondersteuningsaanbod mogelijk. De uitvoering is belegd bij het RIVM Centrum Gezond Leven en de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl (SBGL Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl (Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl)) van de PO-Raad, VO-raad en MBO middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs) Raad.

Ondersteuningsaanbod vanaf 2012

Tussen de start in 2012 en nu hebben scholen in vier ondersteuningsrondes ruim 4300 aanvragen gedaan. Het aantal aanvragen in de ronde 2015 overtreft alle vorige rondes.

Scholen maakten een keuze uit verschillende mogelijkheden:

  • gratis advies-op-maat van een Gezonde School-adviseur over gezondheidsactiviteiten en passende maatregelen voor de school;
  • een bijdrage in de kosten of extra hulp bij het uitvoeren van een Gezonde School-activiteit op school. De activiteiten richten zich op thema's als voeding, bewegen, roken, alcohol, sociaal-emotionele ontwikkeling, seksuele gezondheid, gehoorschade en letselpreventie;
  • een vergoeding van taakuren van eigen medewerkers voor het maken of uitvoeren van schoolgezondheidsbeleid.

Vervolg

Scholen die nu een aanvraag hebben gedaan, horen half mei of hun aanvraag wordt gehonoreerd. De beoordeling van de aanvragen is onder meer gebaseerd op de verdeling van de aanvragen over de schooltypes (po, vo voortgezet onderwijs (voortgezet onderwijs) en mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs)) en of een school in een JOGG Jongeren Op Gezond Gewicht (Jongeren Op Gezond Gewicht)-gemeente ligt. De scholen gaan de activiteiten in het schooljaar 2015-2016 uitvoeren.

Kennismaking met Gezonde School-aanpak en vignet Gezonde School

Deze ondersteuning biedt scholen onder meer de kans om kennis te maken met de Gezonde School-aanpak en het vignet Gezonde School. Of een school kiest voor advies-op-maat, een activiteit of een vergoeding van taakuren: elke vorm van ondersteuning biedt mogelijkheden om te werken met de Gezonde School-aanpak en zo toe te werken naar een vignet Gezonde School.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie op www.gezondeschool.nl/ondersteuningsaanbod.