Het Landelijk Evaluatie Team Borstkanker (LETB Landelijke Evaluatie Team bevolkingsonderzoek Borstkanker (Landelijke Evaluatie Team bevolkingsonderzoek Borstkanker)) evalueert eens in de vier jaar het bevolkingsonderzoek borstkanker. Begin 2014 werd het meest recente rapport, het 13de evaluatierapport gepubliceerd. Inmiddels is er ook een volledig Engelstalige versie.

In samenwerking met de screeningsorganisaties verzorgen het LETB Landelijke Evaluatie Team bevolkingsonderzoek Borstkanker (Landelijke Evaluatie Team bevolkingsonderzoek Borstkanker) en het RIVM in alle vijf de regio's bijeenkomsten om de resultaten van de evaluatie op een heldere manier over het voetlicht te brengen. Hierbij wordt zo veel mogelijk ingezoomd op de regio-specifieke resultaten. De bijeenkomsten worden gehouden voor met name screeningsradiologen, MBB Beeldvormings- en Bestralingsdeskundigen (Beeldvormings- en Bestralingsdeskundigen)-ers in de screening, stafleden en onderzoekers en soms betrokken professionals uit de zorg. Er zijn inmiddels drie bijeenkomsten geweest. De resultaten, maar ook de recente media-aandacht, leveren nuttige en levendige discussies op. Op 21 en 26 november vinden de regiobijeenkomsten van Bevolkingsonderzoek Zuid-West en Noord plaats.