Het RIVM heeft het SimpleBox rekenmodel, waarmee wordt berekend aan welke concentraties chemische stoffen mens en milieu blootstaan, geüpdatet op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Het model kan nu voor meer stoffen worden ingezet. SimpleBox wordt al 20 jaar gebruikt bij de Europese regelgeving voor chemische stoffen (tegenwoordig REACH Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals)) om te berekenen of stoffen veilig kunnen worden gebruikt.

Met SimpleBox kan de aanwezigheid van chemische stoffen in lucht, water en de bodem worden weergegeven. Het beschrijft ook hoe snel en in welke mate ze tussen deze compartimenten worden ‘uitgewisseld’. Stoffen in de lucht kunnen bijvoorbeeld door regen in de bodem terechtkomen. 

De eerste versie van SimpleBox stamt uit 1986; de huidige versie 3.0, die momenteel in REACH Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals) dienst doet, is uitgebracht in 2004. Het vernieuwde model, Simplebox 4.0, kan ook worden gebruikt voor stoffen die in het milieu geheel of gedeeltelijk als elektrisch geladen deeltjes (ionen) aanwezig zijn, zoals zware metalen en organische zuren en basen. Toekomstige modelvernieuwingen van SimpleBox zullen bruikbaar zijn voor nanomaterialen. Het RIVM ontwikkelt momenteel zo'n SimpleBox4nano in samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen.

Het model wordt voor gebruik door onderzoekers en beleidsmakers beschikbaar gesteld via http://rivm.nl/SimpleBox.