Recent onderzoek levert extra bewijs voor het verband tussen het eten van kippenvlees met ESBL Extended spectrum beta-lactamases (Extended spectrum beta-lactamases)-bacteriën en antibioticaresistente ESBL-bacteriën bij mensen. Het RIVM wijst nogmaals op het feit dat overmatig antibioticagebruik in de veehouderij risico’s met zich meebrengt. Mensen kunnen kip en eieren kunnen veilig eten, mits zij het vlees goed verhitten en hygiënisch bereiden.

Meer informatie vindt u onder 'Zie ook'.