GGD teststraat

Sinds 1 juni 2020 kan iedereen in Nederland met (milde) klachten zich laten testen op COVID-19 in de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) teststraten. Mensen kunnen zichzelf aanmelden voor een test of getest worden vanwege bron- en contactonderzoek. Tussen 1 juni en 22 juni, 09.30 uur zijn er 179.259 testen afgenomen op de GGD testlocaties. Van 169.227 van de afgenomen testen zijn de uitslagen bekend, 1,4% (2.357) van de testen was positief.

Het percentage positieve uitslagen neemt af sinds 1 juni. In week 23 was 2% van de testen positief voor het coronavirus, in week 24 was dit 1,5% en in week 25 was het percentage positieve testen 0,9%. Er zijn regionale verschillen in het percentage positieve testen (Figuur 1). Dat geldt ook voor het totaal aantal afgenomen testen per 100.000 inwoners, zie Figuur 2.

Percentage positieve testen op de GGD testlocaties, per GGD regio, sinds 1 juni

Figuur 1. Percentage positieve testen op de GGD testlocaties, per GGD regio, sinds 1 juni. Bron: CoronIT.

Aantal testen waarvan de uitslag bekend is, sinds 1 juni afgenomen op de GGD testlocaties

Figuur 2. Aantal testen waarvan de uitslag bekend is, sinds 1 juni afgenomen op de GGD testlocaties. Bron: CoronIT.

Bron- en contactonderzoek*

Het percentage coronavirus-positieve testen is het hoogst bij mensen die bij klachten getest worden in het kader van bron- en contactonderzoek, namelijk 13,9% van 2.658 testen. Dit zijn mensen die in contact zijn geweest met een bevestigde COVID-19 patiënt.

Onderwijs- en kinderopvang personeel

Sinds 1 juni 2020 zijn van 12.793 testen afgenomen bij mensen die werken in de kinderopvang (0-4 jaar) of het onderwijs (basis, middelbaar of hoger onderwijs). Van 11.670 van de afgenomen testen zijn de uitslagen bekend. Hiervan was 0,6% (68 testen) positief voor het coronavirus. Het percentage positieve testen verschilt niet tussen mensen die werken in de kinderopvang, basis- of middelbaar onderwijs.

*deze informatie is op 23 juni om 14.30 uur toegevoegd aan dit bericht.