Jaarlijks geeft het RIVM een overzicht van belangrijke gebeurtenissen en ontwikkelingen in het Rijksvaccinatieprogramma. Ook beschrijft het rapport welke vaccins zijn gebruikt en welke bijwerkingen na vaccinaties optraden. Opvallend in 2012 was o.a. de kinkhoestepidemie die vooral kinderen van 0-2 jaar, kinderen vanaf 8 jaar en volwassenen trof. Ook de bofuitbraak die in 2009 begon onder studenten hield aan tot in 2012. Het aantal bofmeldingen nam in 2012 wel sterk af. De deelname aan het RVP Rijksvaccinatie programma (Rijksvaccinatie programma) bleef onverminderd hoog. Voor het behoud van een effectief en veilig vaccinatieprogramma blijft continue monitoring nodig om zo het RVP te optimaliseren.

Het Rijksvaccinatieprogramma(RVP Rijksvaccinatie programma (Rijksvaccinatie programma)) beschermt tegen twaalf infectieziekten: difterie, kinkhoest, tetanus, polio, hepatitis B, infecties door Haemophilus influenzae type b, pneumokokkenziekte, meningokokkenziekte, bof, mazelen, rodehond en humaan papillomavirus (HPV humaan papillomavirus (humaan papillomavirus)) dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken. De vaccinatiegraad is, behalve tegen HPV, al vele jaren hoog. Weinig kinderen krijgen daardoor de ziekten waartegen zij worden ingeënt. Bovendien is het vaccinatieprogramma veilig. Er komen relatief weinig bijwerkingen voor en die zijn doorgaans niet ernstig van aard.

Opvallende gebeurtenissen in 2011 en 2012

In 2011 is een nieuw vaccin tegen pneumokokken ingevoerd. Dit vaccin beschermt kinderen tegen meer typen pneumokokken. Het is nog te vroeg om daar nu al een effect van te zien.
Het aantal meldingen van acute hepatitis B-infecties is nog nooit zo laag geweest sinds de ontdekking van het virus eind jaren zestig van de vorige eeuw.  Met de invoering in 2011 van hepatitis B-vaccinatie voor alle kinderen hoopt het RVP nog meer hepatitis B te voorkomen. Vóór 2011 kregen alleen bepaalde risicokinderen deze vaccinatie.

In 2012 heeft een kinkhoestepidemie geheerst. Vanaf maart tot oktober kwamen veel meldingen van kinkhoest binnen. De piek lag in juni en juli. De ziekte trof vooral jonge kinderen (0-2 jaar) en kinderen vanaf 8 jaar. Ook veel volwassenen hebben kinkhoest doorgemaakt. Ondanks het feit dat er in 2005 een nieuw vaccin is ingevoerd en een extra vaccinatie op vierjarige leeftijd is gegeven, lijkt het kinkhoestvaccin bij kinderen vanaf 8 jaar minder effectief te worden.

De bofuitbraak die in 2009 begon onder doorgaans gevaccineerde studenten hield aan tot in 2012. Het aantal meldingen was wel lager dan in 2011 en 2010.
In 2011 zijn er 50 gevallen van mazelen gemeld. Dit heeft niet geleid tot verdere verspreiding van het virus binnen de bevolking.

Internationaal perspectief

India is verwijderd van de lijst van landen waar polio nog vrij voorkomt. Door intensieve inentingscampagnes bij kinderen kwam polio daar in 2012 niet meer voor. Er zijn drie landen waar polio nog regelmatig voorkomt: Nigeria, Afghanistan en Pakistan.
De toename van kinkhoest in 2012 is ook te zien in andere landen zoals Engeland en de Verenigde Staten.