Op Saba, een eiland in Caribisch Nederland gebied, kunnen ziekten als dengue, chikungunya en zika worden bestreden met behulp van genetisch gemodificeerde muggen. Door de modificatie is de mug zodanig aangepast dat lokale muggenpopulaties die deze ziekten overbrengen teruggedrongen worden. Mogelijke toepassing van genetische gemodificeerde muggen blijkt verwaarloosbaar kleine risico’s voor mens en milieu met zich mee te brengen.

Het Bureau GGO Genetisch Gemodificeerde Organismen (Genetisch Gemodificeerde Organismen) (Genetisch Gemodificeerde Organismen) van het RIVM heeft in opdracht van het bestuur van Saba de mogelijke risico’s van deze toepassing geëvalueerd. Hierbij is onder andere gekeken naar de volgende aspecten: is de mug door de genetische modificatie beter in staat is om ziekten over te brengen of is het ongezond als mensen per ongeluk een genetisch gemodificeerde mug inslikken? Ook de eventuele gevolgen voor de voedselketen zijn onderzocht. Uit de evaluatie blijkt dat risico’s van mogelijke toepassing van de genetische gemodificeerde mug op Saba verwaarloosbaar klein zijn.

De Aedes aegypti mug brengt virussen over die ziekten zoals dengue, chikungunya en zika kunnen veroorzaken. De mug wordt bestreden omdat deze infectieziekten een groot gezondheidsprobleem vormen. Om deze ziekten te kunnen bestrijden heeft een Brits bedrijf met behulp van genetische modificatie de mug zodanig aangepast dat het nageslacht van de Aedes aegypti mug vroegtijdig sterft.

In deze beoordeling is de effectiviteit van de inzet van de genetisch gemodificeerde muggen niet onderzocht. Dat geldt ook voor de sociaaleconomische effecten of de wenselijkheid van de inzet van genetisch gemodificeerde muggen. Het bestuur van Saba beslist uiteindelijk of deze muggen ingezet gaan worden.