De voedselveiligheidslaboratoria van RIKILT en het RIVM hebben de taken verdeeld. Het betreft de taken op het gebied van de analytische chemie, risicobeoordeling en microbiologie. De taakverdeling is ingegaan op 1 januari 2010.

Taakuitwisseling met RIKILT op het gebied van voeder- en voedselveiligheid 16 november 2009

Achtergrond

In opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ( LNV Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ( VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)) is een onderzoek gedaan naar de omvang en efficiëntie van de Nederlandse laboratoriuminfrastructuur op het gebied van voedselveiligheid.

Doel van het onderzoek: vanuit de gezamenlijke beleidsbehoefte komen tot een laboratoriumondersteuning voor de overheid op het gebied van voedsel- en voederveiligheid die kosteneffectief, slagvaardig en kwalitatief hoogwaardig is. Het samenvoegen en ontdubbelen van faciliteiten en expertise zijn hierbij het uitgangspunt geweest.  

Op basis daarvan is besloten tot een taakverdeling tussen Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en RIKILT – Instituut voor Voedselveiligheid, onderdeel van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport). De taakverdeling is gericht op de analytisch-chemische analyses, microbiologie en risico-beoordeling.

De formele overdracht van taken gaat in op 1 januari 2010.

Wat betekent het voor u

Door de nieuwe taakverdeling kunnen RIKILT en RIVM u beter van dienst zijn.
Met de uitwisseling van taken vindt ook een uitwisseling van medewerkers plaats; zij verhuizen met hun taak mee. De kennis en kunde van beide instituten wordt hiermee gebundeld. Dit betekent een  optimalisatie van het onderzoek naar voedselveiligheid.

Contactpersonen per organisatie

Indien u vragen heeft over de nieuwe taakverdeling tussen RIKILT en RIVM, neemt u dan contact op met een van de onderstaande personen.

Analytisch-chemische analyse (gaat naar RIKILT)

Ir. A.E.M. (Adrie) Vermunt: adrie.vermunt@wur.nl, 0317 – 480426
Dr. L.A. (Leen) van Ginkel, voormalig RIVM: leen.vanginkel@wur.nl, 0317 – 480341

Risicobeoordeling (gaat naar RIVM)

Dr. M.T.M. (Marcel) van Raaij, marcel.van.raaij@rivm.nl, 030 – 274 3615
Ir. J.D. (Jacob) Jacob van Klaveren, voormalig RIKILT: jacob.van.klaveren@rivm.nl,

Microbiologie (gaat naar RIVM)

Dr. Y.T.H.P. (Yvonne) van Duynhoven: yvonne.van.duynhoven@rivm.nl, 030 – 274 3480
Dr. H.J.M. (Henk) Aarts, voormalig RIKILT: henk.aarts@rivm.nl, 030 – 274 3008

Algemene informatie RIKILT en RIVM

RIVM

Bezoekadres: Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, 3721 MA in Bilthoven
Correspondentie adres: Postbus 1, 3720 BA in Bilthoven
Telefoon:030 -  274 91 11
Fax: 030  - 274 29 71
E-mail: info@rivm.nl

RIKILT – Instituut voor Voedselveiligheid, Wageningen UR Wageningen University en Research (Wageningen University en Research)

Bezoekadres: Akkermaalsbos 2, 6708 WB in Wageningen
Postbus 230, 6700 AE alveolaire echinokokkose (alveolaire echinokokkose) in Wageningen
Telefoon: 0317 – 480256
Fax: 0317 – 417717
E-mail: info.rikilt@wur.nl
http://www.rikilt.wur.nl/