Twee werkmannen met helm in overleg

Van 7-12 februari 2022 doet het RIVM mee aan de Week van de Circulaire Economie. Het RIVM verzorgt 2 online workshops waarin we voorbeelden geven van systeemdenken in de praktijk. Op 7 februari passen we dit denken samen met de TU Technische Universiteit (Technische Universiteit) Delft toe op SOLAR, een technische groothandel. Op 8 februari staat centraal hoe we grip krijgen op zorgwekkende stoffen in de circulaire economie.

Circulair én veilig in 2050

De rijksoverheid streeft naar een circulaire economie in 2050. Voor het zover is, moeten nog veel vragen beantwoord en keuzes gemaakt worden.  Hoe gaan we bijvoorbeeld om met het hergebruiken van materialen die zorgwekkende stoffen bevatten? En wat als een oplossing die bij productie optimaal leek, toch onbedoelde effecten heeft bij de verwerking? Kortom, hoe kun je het beste inzetten op een circulaire economie die ook veilig en duurzaam is?  
Daarover gaan de 2 online workshops die het RIVM tijdens de week van de circulaire economie verzorgt. Ook geven we concrete handvatten om aan de slag te gaan met een veilige, duurzame circulaire economie.

Workshop 7 februari : Modellen voor systeemdenken

Bij systeemdenken, kijken we naar de gehele productieketen. Modellen kunnen helpen om een complex systeem te begrijpen en te kijken naar mogelijke (onbedoelde) effecten. Het RIVM heeft door middel van een literatuurstudie en interviews gekeken of ‘Agent based models’ van nut kunnen zijn in een circulaire economie.  Met de combinatie van het model en systeemdenken, kunnen we zien wat de effecten zijn van een bepaalde oplossing of keuze. En kunnen we het gedrag van verschillende spelers in de productketen simuleren. Tijdens de Nationale Conferentie op 7 februari passen we deze manier van denken toe tijdens een interactieve workshop. Dit doen we samen met de TU Technische Universiteit (Technische Universiteit) Delft en SOLAR, een technische groothandel.   

Workshop 8 februari: Toekomstscenario’s voor veilig gebruik van stoffen

In een circulaire economie zijn de producten van nu, de grondstoffen voor later. Hergebruik  bespaart (nieuwe) grondstoffen en vermindert de CO2 carbon dioxide (carbon dioxide)-impact. De keerzijde daarvan is dat de risicovolle stoffen in de kringloop (kunnen) blijven. Het RIVM heeft een methode ontwikkeld om de mogelijke risico’s van zorgwekkende stoffen (ZZS Zeer Zorgwekkende Stoffen (Zeer Zorgwekkende Stoffen)) in een circulaire economie te achterhalen. Vervolgens is, samen met partijen uit de keten, voor 8 productgroepen (o.a. textiel en elektronica) een toekomstscenario geschetst. Hierin staan acties en mijlpalen om dichterbij een veilige en circulaire economie te komen. De bevindingen zijn samengevat in een publicatie (te downloaden op deze pagina). Tijdens de workshop op 8 februari presenteren we twee concrete scenario’s.