Samenvatting

Grondstoffen worden steeds vaker hergebruikt, maar daar zit ook een keerzijde aan. In gerecyclede materialen kunnen (zeer) zorgwekkende stoffen zitten. Daarom is het belangrijk om te weten welke stoffen aanwezig zijn in de producten die in omloop zijn. En of deze veilig zijn voor mens en milieu als ze hergebruikt of gerecycled worden. Daarnaast moeten we ervoor zorgen dat in nieuwe producten geen zorgwekkende stoffen meer zitten. Want kort gezegd: wat er niet in zit, wordt ook niet gerecycled. Het RIVM ontwikkelde een methode om de mogelijke risico’s van zorgwekkende stoffen in een circulaire economie te achterhalen. Samen met partijen uit de keten zijn vervolgens acht toekomstscenario’s uitgewerkt voor materialen met zorgwekkende stoffen. Twee daarvan zijn verwerkt in deze publicatie. Inzicht én actie Zicht en grip krijgen op zorgwekkende stoffen is belangrijk voor een veilige circulaire economie. En vraagt continu aandacht en samenwerking tussen beleid, wetenschap en de praktijk. Daarom staan in deze publicatie niet alleen onze methode en concrete voorbeelden, maar ook mogelijke vervolgstappen. Want op alle onderdelen is actie nodig. Wilt u meer weten over onze publicatie? Mail dan naar info@rivm.nl

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Overig

Grootte
1382