Het RIVM blijft adviseren om in de regio Zuid-Holland Zuid en de gemeente Altena geen particuliere eieren te eten. In deze eieren zit veel PFAS Per- en polyfluoralkylstoffen (Per- en polyfluoralkylstoffen). Dat blijkt uit de risicobeoordeling die het RIVM deed voor 31 locaties in deze regio. Het RIVM start binnenkort een landelijk onderzoek naar de bronnen van PFAS in particuliere eieren op andere plaatsen in Nederland.

Particuliere eieren komen van kippen die als hobby worden gehouden. Bijvoorbeeld in achtertuinen, moestuinen, dierenweitjes en zorg- en kinderboerderijen. Het RIVM heeft voor 31 locaties berekend hoeveel particuliere eieren mensen per week kunnen eten zonder over de gezondheidskundige grenswaarde van PFAS Per- en polyfluoralkylstoffen (Per- en polyfluoralkylstoffen) heen te gaan. Deze waarde geeft aan hoeveel PFAS mensen binnen mogen krijgen zonder dat dit gevolgen heeft voor de gezondheid.

Op basis van deze berekening handhaaft het RIVM het advies om geen particuliere eieren te eten in de regio Zuid Holland Zuid. Eieren van de markt en uit de winkel bevatten veel minder PFAS en kunnen wel gegeten worden.

Hoeveel PFAS komt via deze eieren in het lichaam?

Het eten van deze particuliere eieren levert een grote bijdrage aan de PFAS inname. Voor 22 locaties geldt dat mensen door het eten van 1 ei per week al meer PFAS binnenkrijgen dan de gezondheidskundige grenswaarde. Op 8 locaties gaat het om maximaal 1 tot 4 eieren per week. Op 1 locatie wordt de grenswaarde overschreden bij 15 eieren per week.

Wat betekent dit voor de gezondheid?

De risicobeoordeling vergelijkt de berekende inname van PFAS door het eten van particuliere eieren met de gezondheidskundige grenswaarde.  Als mensen minder PFAS binnenkrijgen dan de gezondheidskundige grenswaarde verwachten we geen effecten op de gezondheid.  Boven de gezondheidskundige grenswaarde neemt de kans op ziekte toe.  Hoe meer PFAS mensen binnenkrijgen en hoe langer dit duurt, hoe groter de kans op ziekte is. Daarom is het wenselijk om onder deze grenswaarde te blijven.

Het RIVM start landelijk onderzoek

Het is niet duidelijk waarom deze particuliere eieren veel PFAS bevatten. In de regio Zuid-Holland Zuid doen de gemeenten hier onderzoek naar. Ook buiten deze regio kunnen particuliere eieren veel PFAS bevatten. Het RIVM vindt het belangrijk om te achterhalen hoe de PFAS in eieren terechtkomt, zodat daar iets aan gedaan kan worden. Daarom gaat het RIVM landelijk onderzoek doen naar de bronnen van PFAS in particuliere eieren. De resultaten hiervan worden medio 2025 verwacht.

Meer informatie

Vragen over PFAS en gezondheid

Heeft u vragen over PFAS en de gezondheid, dan kunt u contact opnemen met GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Zuid-Holland Zuid via mmk@ggdzhz.nl of 078 - 770 8500. Heeft u klachten of zorgen over uw eigen gezondheid? Neem dan contact op met uw huisarts.