Het RIVM jaarverslag 2014 staat online. Hierin kijken we terug op diverse projecten waarbij we in 2014 betrokken waren, zoals ebola, de App Tekenbeet, de toegankelijkheid van de zorg (Zorgbalans), de veiligheid van nanomaterialen, antibioticaresistentie en de toekomst van de volksgezondheid. Ook geven we een overzicht van het aantal bezoekers op de website www.rivm.nl.

Het jaarverslag bevat ook een aantal infographics, onder andere van het onderzoek Veehouderij en gezondheid omwonenden en de zorgbalans.

Het jaarverslag staat op de website rivm.nl/jaarverslag2014