Het RIVM heeft een rekenmethode ontwikkeld om te toetsen of maatregelen voor het verbeteren van de luchtkwaliteit ook leiden tot gezondheidswinst. Deze rekenmethode heet de gezondheidsindicator en is ontwikkeld voor het Schone Lucht Akkoord.

Luchtvervuiling heeft van alle milieufactoren de grootste negatieve invloed op onze gezondheid.  Daarom heeft het RIVM gezondheidsindicatoren ontwikkeld waarmee het rijk, provincies en gemeenten hun ambitie om met luchtkwaliteitsbeleid de gezondheid te verbeteren, kunnen berekenen. De gezondheidsindicatoren geven ook aan in welke sectoren of gebieden extra luchtkwaliteitsmaatregelen nodig zijn om de gewenste gezondheidswinst in hun regio te bereiken. In het rapport ‘Methoderapport gezondheidsindicatoren - Schone Lucht Akkoord' beschrijft het RIVM de rekenmethode.

De berekeningen en de methode voor de gezondheidsindicator zijn input voor het Schone Lucht Akkoord van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met provincies en gemeenten. Het doel van dit akkoord is de gezondheidsschade door luchtvervuiling in 2030 te verminderen zodat de WHO World Health Organization (World Health Organization)-advieswaarden voor luchtkwaliteit overal in Nederland binnen bereik komen.